บิ๊กป้อม ดัน แผนปฏิบัติการการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)​ ทั่วประเทศ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุม รับทราบเรื่องเพื่อทราบการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)​ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 และข้อสั่งการประธานกรรมการและการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ 7 หน่วยงาน การคัดเลือกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัดเพื่อเตรียมการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)รวมถึง การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการนำร่องโครงการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนและด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วและการศึกษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)​ ทั่วประเทศ (ร่าง) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)​ในพื้นที่จังหวัด (ร่าง) คู่มือแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ กทม.(ยกเว้นหน่วยงานกรุงเทพมหานคร) และในพื้นที่จังหวัด

พลเอกประวิตร กล่าวว่า คณะกรรมการทุกท่านการประชุมในวันนี้ จะพิจารณาการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของ คณะกรรมการฯ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการ บูรณาการและวางระบบการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วประเทศให้เป็นมาตรฐานสามารถใช้ข้อมูลกล้องพร้อมทั้งเทคโนโลยีวิเคราะห์ภาพ ในการดูแลรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และป้องปรามการก่อเหตุไม่ปกติต่าง ๆ ทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กตู่’ สีหน้าปกติลงพื้นที่อัมพวา ท่ามกลางสื่อไทย-เทศ จับตาก่อน ศาล รธน.ตัดสินคดีบ้านพัก
บทความถัดไป“โออิชิ” ชวนพรีเซนเตอร์ “ไบร์ท-วิน”เอาใจวัยทีนยุค new normal เสิร์ฟ “โออิชิ พลัส ซี” เคี้ยวสนุก ได้ประโยชน์