จุรินทร์สั่งเร่งประชุม 6 ฝ่าย เพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกทุกแปลงที่มีใบรับรองพันธุ์ข้าวคุณภาพ

จุรินทร์สั่งเร่งประชุม 6 ฝ่าย เพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกทุกแปลงที่มีใบรับรองพันธุ์ข้าวคุณภาพ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในโอกาสประชุมแลกเปลี่ยนกับสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กระทรวงพาณิชย์วานนี้ (30พ.ย.2563) มีเรื่องหนึ่งที่สั่งการคือได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพประชุมหารือกับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมการข้าว และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสมาคมโรงสีข้าวทุกภาค สมาคมผู้ส่งออกข้าว

“โดยให้เร่งจัดประชุมเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีเป้าหมายไม่ให้เป็นภาระต่อชาวนาแต่ให้เพิ่มแรงจูงใจด้านราคา ด้านการตลาดเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพและให้สรุปหลักเกณฑ์ด้านการคำนวณผลผลิตต่อปีให้มีประสิทธิภาพแล้วเอาข้อสรุปมาภายใน 2 สัปดาห์นี้” นายจุรินทร์ กล่าว

รายงานจากกรมการค้าภายในแจ้งว่า นายจุรินทร์ ได้แจ้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเกษตรในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.)โดยกำชับผ่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่มเติมไปแล้วด้วย โดยนายจุรินทร์ให้เป้าหมายในการประชุมวงเล็กที่มอบกรมการค้าภายในเป็นเจ้าภาพนั้นเพื่อให้ได้ข้อยุติเร็วที่สุดและสาระสำคัญคือหามาตรการให้โรงสีรับซื้อข้าวทุกแปลงที่มีใบรับรองคุณภาพข้าว

บทความก่อนหน้านี้เพนกวินไม่ได้มาตามนัดรับทราบข้อหาผิด ม.112 ทนายแจงติดสอบ นัด 9 ธ.ค.
บทความถัดไปนักเรียน ติดป้ายกลางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เรียกร้องสิทธิ แต่งไปรเวตเข้าเรียน