“ไพบูลย์” ชงกมธ.แก้รธน.วันนี้ ห้ามแตะหมวด1-2 ไม่แก้อำนาจส.ว.เลือกนายกฯ-คงมาตรา 279

“ไพบูลย์” ชงกมธ.แก้รธน.วันนี้ ห้ามแตะหมวด1-2 ไม่แก้อำนาจส.ว.เลือกนายกฯ-คงมาตรา 279

จับตาการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่…)พ.ศ…. ซึ่งมีนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นประธานกมธ.นัดประชุมในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. … ให้สัมภาษณ์ว่า จะเสนอต่อ กมธ.ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 256/13 วรรคห้าและวรรคหก ดังนี้ วรรคห้า การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ รวมทั้งพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในหมวดอื่นของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะกระทำมิได้ และต้องบัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาลให้ มาตรา 269 มาตรา 272 และมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป

นายไพบูลย์กล่าวอีกว่า เมื่อสภาร่างรัฐธรรมนูญจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 256 วรรคห้า หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญ หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ไม่เป็นไปตามวรรคห้าให้ส่งร่างรัฐธรรมนูญคืนแก่สภาร่างรัฐธรรมนูญดำเนินการแก้ไข กรณีที่สภาร่างรัฐธรรมนูญไม่แก้ไขให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป

นายไพบูลย์กล่าวต่อว่า สาเหตุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256/13 วรรคห้าและวรรคหก เพื่อให้เป็นไปตามความห่วงใยของกลุ่มประชาชนปกป้องสถาบันที่ออกมาคัดค้านการตั้ง ส.ส.ร. เนื่องจากห่วงว่าจะกระทบพระราชอำนาจ แม้จะโหวตให้มีการจัดตั้ง ส.ส.ร. แต่มีจุดยืนที่ไม่ยอมให้มีการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจ ส่วนสาเหตุที่เสนอให้ยังคงมาตรา 269 เพื่อรักษาสิทธิ ส.ว.ให้ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ ส่วนที่เสนอให้คงมาตรา 272 ให้ ส.ว.สามารถโหวตเลือกนายกฯได้นั้น เนื่องจากประชาชน 16 ล้านคนออกเสียงเห็นชอบ รวมทั้งการเสนอให้คงมาตรา 279 ว่าด้วยการรับรองประกาศและคำสั่ง คสช.เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการดำเนินคดีเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบของนักการเมืองและข้าราชการที่ดำเนินการในสมัย คสช.

บทความก่อนหน้านี้รัสเซียประสบความสำเร็จ ทดสอบจรวดต่อต้านขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุด
บทความถัดไป‘อานนท์’ ชวน ซ้อมให้ชิน ถึงเวลาจริงจะได้เบิ้มๆ เจอกัน 27 พ.ย.