คนกรุง หายใจให้เต็มปอด กทม.โชว์ตัวเลข คุณภาพอากาศดีมาก PM 2.5 ลดลง

วันที่ 26 พ.ย.2563 กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รายงานว่า ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด

โดยตรวจวัดได้ในช่วง 10-38​ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลง

บทความก่อนหน้านี้ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ : อโรคยศาล และบ้านมีไฟ การขยายพระบารมีของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 บนราชมรรคา
บทความถัดไปสภา ร่อนบัตรเชิญ หลายฝ่าย ร่วมวงสมานฉันท์ แจงเหตุ “ไม่มี” ตัวแทนม็อบ?