ราชกิจจาฯ ประกาศขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ถึง 15 ม.ค. 64

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ขยายเวลา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 8 ออกไปจนถึงถึง 15 ม.ค. 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 24 พ.ย.2563  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8)ออกไปอีกครั้ง จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

เนื้อหาในประกาศฉบับดังกล่าวมีใจความสรุปได้ว่า  แม้ไทยจะสามารถจัดการกับการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี แต่สถานการณ์ทั่วโลก รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ยังมีการแพร่ระบาด  รวมถึงมีการพบผู้ติดเชื้อในประเทศอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การป้องกันและควบคุมโรคนี้ทำได้ยากมากยิ่งขึ้น และเป็นช่วงระยะเวลาใกล้เข้าสู่เทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะมีการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก

จึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

บทความก่อนหน้านี้วิรัตน์ แสงทองคำ : ธนินท์ เจียรวนนท์ แห่งซีพี ฝ่าวิกฤต ธุรกิจสื่อสาร (1)
บทความถัดไปศาลจำคุก 2 ปี อดีตปธ.บอร์ดบินไทย ทุจริตไม่จ่ายค่าขนสัมภาระขึ้นเครื่อง 300 โล