‘สมคิด’ ยัน ส.ส.ร. ต้องมาจากการเลือกตั้ง ชี้อยากให้นำร่างไอลอว์มาพิจารณาด้วย

‘สมคิด’ ยันส.ส.ร.ต้องมาจากการเลือกตั้ง ชี้อยากให้นำร่างไอลอว์มาพิจารณาด้วย

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่รัฐสภา นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่…. พศ…. กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการ นัดแรกเมื่อวันที่ 24 พ.ย.ว่า กรอบการทำงานของคณะกรรมาธิการจะมีการหารือกันในวันที่ 27 พ.ย. ซึ่งที่ประชุมขอให้สมาชิกรัฐสภาแปรญัตติเพื่อแก้ไขเนื้อหาให้ทันตามกำหนด 15 วัน โดยแต่ละพรรคได้แจ้ง ส.ส.ของตนเองแล้ว ส่วนระยะเวลาการทำงานของคณะกรรมาธิการที่ฝ่ายค้านต้องการระยะเวลาสั้นกว่า 45 วันนั้นได้หารือกับนายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมาธิการ โดยได้รับแจ้งว่ากรอบเวลาของคณะกรรมาธิการขอให้ขึ้นอยู่กับที่ประชุมว่าจะมีความเห็นอย่างไร ดังนั้น การประชุมของคณะกรรมาธิการจะสัปดาห์ละหนึ่งวัน คือ วันศุกร์ตลอดทั้งวัน และหากจะเร่งการทำงานก็ต้องมีการเพิ่มวันประชุมต่อไป

นายสมคิดกล่าวอีกว่า ประเด็นแรกที่จะพูดคุยกัน คือ เนื้อหาแต่ละมาตราว่าจะดำเนินการพิจารณาอย่างไร แต่คิดว่าขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะตั้งคณะอนุกรรมาธิการ อย่างไรก็ตาม ได้มีการพูดคุยกันว่าการกำหนดการยกร่างรัฐธรรมนูญของสภาร่างรัฐธรรมนูญนั้นอยากให้ฟังเสียงของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ในส่วนนี้กรรมาธิการสัดส่วนของฝ่ายค้านจะเสนอแก้ไขจำนวนสมาชิก ส.ส.ร.ที่หลายฝ่ายยืนยันว่าจะต้องมาจากการเลือกตั้ง 200 คน ซึ่งจะต้องมีการพูดคุยในคณะกรรมาธิการว่า ส.ส.ร.ที่มาจากการสรรหาหรือแต่งตั้งจำนวน 50 คน ตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลจะปรับแก้ไขอย่างไร ซึ่งคณะกรรมาธิการแต่ละกลุ่มยังพูดคุยกันในวงกว้างๆ อยู่

เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านอยากให้แก้ไขในประเด็นใดมากที่สุด นายสมคิดกล่าวว่า เป็นเรื่องที่มาของคุณสมบัติของสมาชิก ส.ส.ร.เพราะฝ่ายค้านยืนยันว่าอยากให้ ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้ง 200 คน นอกจากนี้ จะมี ส.ส.เสนอให้นำเนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของไอลอว์เข้ามาพิจารณาด้วย เพราะไอลอว์เสนอให้ ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งเช่นกัน โดยเป็นลักษณะการกำหนดให้ใช้เป็นประเทศเขตเลือกตั้ง จึงคิดว่าอาจเสนอมีการปรับใช้โดยกำหนดให้สมาชิก ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งเขตจังหวัด 100 คน และระบบประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง 100 คน ซึ่งสามารถเสนอเข้ามาได้เพราะยังสอดหลักการที่รัฐสภาได้มีมติรับหลักการเอาไว้ นอกจากนี้ ฝ่ายค้านยังประสานไปยังไอลอว์เพื่อขอให้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการ

บทความก่อนหน้านี้“ประวิตร” มอบหมาย กกท.จัดนิทรรศการ “พระมหากษัตริย์นักกีฬา” ให้สมพระเกียรติ
บทความถัดไป‘เศรษฐพงค์’ แนะรัฐบาลเน้นแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน-โทรคมนาคม