หนีม็อบ! ‘สวนสุนันทา’ ประกาศปิดมหาวิทยาลัย-งดการเรียนการสอน 25 พ.ย.

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีม็อบราษฎรประกาศนัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งในวันที่ 25 พ.ย. บริเวณสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ แขวงดุสิต เขตดุสิต ล่าสุดทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ออกประกาศเรื่องปิดมหาวิทยาลัยและงดการเรียนการสอน ใจความดังนี้

“ตามที่มีการชุมนุมสาธารณะขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้มีการกำหนดพื้นที่ชุมนุมบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นั้น

เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ให้ปิดมหาวิทยาลัยและงดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน”

บทความก่อนหน้านี้วรศักดิ์ มหัทธโนบล : กรอบทัศน์ชาวจีนโพ้นทะเลในไทยยุคการพัฒนา
บทความถัดไปปชป.เอาด้วย? “ถาวร” เปิดฉากถล่มม็อบราษฎร อ้างหลักฐาน “ธนาธร” ชักใยเบื้องหลัง