ป.ป.ช.เปิดเซฟ ‘ปรีดี ดาวฉาย’ พ้น รมต.- ‘นาที รัชกิจประการ’ พ้น ส.ส.ภูมิใจไทย

ป.ป.ช.เปิดเซฟ ‘ปรีดี’ พ้น รมว.คลัง อู้ฟู่ 221 ล้านบาท เมียรวย 180 ล. บ้านที่ปากช่องรวมมูลค่าที่ดิน 40 กว่า ล. ด้าน ‘นาที’ พ้น ส.ส. มี 65 ล. สามี 1.7 พัน ล. เงินยุบฮวบ เหตุโอนหุ้นรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 2 ราย 3 บัญชี ได้แก่ 1.นายปรีดี ดาวฉาย กรณีเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ‪12 ส.ค.63 และพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 2 ก.ย.63 และ 2.นางนาที รัชกิจประการ กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 27 ส.ค.63‬

นายปรีดี และนางพัชรา ดาวฉาย คู่สมรส ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้ กรณีเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ ‪12 ส.ค.63 ว่า มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 221,028,412 บาท เป็นทรัพย์สินทั้งสิ้น 221,173,458 บาท เป็นหนี้สินทั้งสิ้น 145,046 บาท หนี้ดังกล่าวมาจากเงินเบิกเกินบัญชีของทั้งผู้ยื่นและคู่สมรส ในจำนวนทรัพย์สินทั้งหมด เป็นของนายปรีดี 40,442,787 บาท และของนางพัชรา 180,730,670 บาท อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินส่วนใหญ่ เงินฝาก เฉพาะของนางพัชราคนเดียว มีจำนวนถึง 118,435,670 บาท ที่ดินใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในชื่อนางพัชรา 20,400,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้าน 1 หลัง ที่ อ.ปากช่อง ในชื่อนางพัชรา มูลค่า 20,300,000 บาท ทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นของนางพัชรา 9,295,000 บาท อาทิ ทองรูปพรรณ นาฬิกาหรู เครื่องประดับเพชร กระเป๋าถือสตรี และของนายปรีดี 1,000,000 บาท  ‬

ทั้งนี้ นายปรีดีระบุรายได้ต่อปี เฉพาะปี’62 ปีเดียวว่ามีรายได้ประจำเป็นค่าตอบแทน เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ 33,300,887 บาท รายได้จากดอกเบี้ย เงินปันผล และอื่นๆ ของผู้ยื่นและคู่สมรส 2,686,210 บาท และยังมีรายได้จากการขายรถเบนซ์ เป็นเงิน 1,250,000 บาท ขณะที่รายจ่ายประจำ นายปรีดีและนางพัชราแจ้งว่า เสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในปี’62 จำนวน 11,036,775 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและในครอบครัว 7,995,100 บาท นางพัชราซื้อรถยนต์โตโยต้า อัลฟาร์ด 3,618,000 บาท นายปรีดีให้เงินบุตรกับธิดา จำนวน 3 คน 36,000,000 บาท

ขณะเดียวกัน นายปรีดีและคู่สมรสได้แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้ กรณีพ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 ก.ย.63 ว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 220,229,144 บาท เป็นทรัพย์สินทั้งสิ้น 221,061,975 บาท เป็นหนี้สินทั้งสิ้น 132,830 บาท เมื่อเทียบกับกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ‪12 ส.ค. พบว่า นายปรีดีและนางพัชรามีทรัพย์สินลดลง ‬264,314 บาท มาจากเงินเบิกเกินบัญชี

นางนาทีและนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ คู่สมรส ได้ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เมื่อวันที่ ‪27 ส.ค.63 ว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1‬,692,224,371 บาท เป็นทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,807,125,074 บาท เป็นหนี้สินทั้งสิ้น 114,900,703 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินของนางนาที 65,281,566 บาท และเป็นทรัพย์สินของนายพิพัฒน์ 1,741,843,508 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของทั้งคู่ เป็นเงินลงทุน 1,403,718,586 บาท เงินฝาก 18,894,667 บาท ที่ดิน 44,259,400 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 29,270,376 บาท ทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าสองแสนบาทขึ้นไป มีถึง 177 รายการ มูลค่ารวม 44,850,417 บาท อาทิ พระเครื่อง ปืน นาฬิกายี่ห้อหรู กระเป๋าหรู เครื่องประดับ นายพิพัฒน์แจ้งว่า มีเงินให้กู้ยืม 213,956,600 บาท

เมื่อเทียบกับกรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เมื่อวันที่ ‪25 พ.ค.62 ที่นางนาทีแจ้งว่า มีทรัพย์สิน 4,678,631,835 บาท โดยเป็นเงินลงทุนของนายพิพัฒน์ของคู่สมรส 4,348,260,767 บาท มีหนี้สิน 177,066,184 บาท พบว่านางนาทีและคู่สมรสมีทรัพย์สินลดลง 2,871,506,761 บาท โดยทรัพย์สินที่ลดลงมาจากโอนหุ้นของบริษัทต่างๆ ไปให้กับบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรี อาทิ บริษัทอาม่ามารีน จำกัด บริษัท พี แอนด์ ซี ปิโตรเลียม จำกัด บริษัท เคทีพี ปิโตรเลียม จำกัด บริษัท เอ็น แอนด์ ซี มินิมาร์ท จำกัด บริษัท ซีเคไฟว์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท รัชกิจ คอร์โปรเรชั่น จำกัด ฯลฯ    ‬

บทความก่อนหน้านี้‘วิษณุ’ เผย ย่นเวลาแก้รัฐธรรมนูญ เป็นหน้าที่ของสภา
บทความถัดไปพื้นที่สำคัญจัด ตร. 39 กองร้อยรับผู้ชุมนุมหน้าสำนักงานทรัพย์สินฯ พร้อมดูแลไม่ให้ปะทะกัน