‘วิษณุ’ มอบหมาย เลขาฯป.ป.ช.สรุปรายงาน หน่วยงานรัฐผ่านประเมินคุณธรรม-โปร่งใส ถึง ‘บิ๊กตู่’

‘วิษณุ’ มอบหมาย เลขาฯป.ป.ช.สรุปรายงาน หน่วยงานรัฐผ่านประเมินคุณธรรม-โปร่งใส ถึง ‘บิ๊กตู่’ เพื่อนำมาปรับใช้และยกระดับหน่วยงานต่างๆ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 ว่า วันนี้มี 7 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลยกย่องในการประเมินคุณธรรมและจริยธรรม ได้คะแนนเกือบเต็มร้อย โดยผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐ ในฝ่ายบริหารด้วยกันเอง ซึ่งรายละเอียดจะรายงานให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบต่อไป โดย พล.อ.ประยุทธ์ได้ปรารภว่า คำว่าการเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและมีความโปร่งใส ถือเป็นเกณฑ์สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งอยู่แล้ว และเป็นหนึ่งในเรื่องธรรมาภิบาลที่ต้องมี ซึ่ง 7 หน่วยงาน ที่ได้รางวัลถือว่ามีมาตรฐานและคุณภาพ จึงน่าเรียนรู้ว่าแต่ละหน่วยเขาทำอย่างไร เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ได้รับรางวัลติดต่อกัน 4 ปี ได้คะแนนเกือบเต็มร้อย เขาทำอย่างไรที่เรียกว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส หากบอกมาได้เป็นข้อๆ นายกฯก็จะเอาสิ่งเหล่านี้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้เป็นแบบอย่างพัฒนาต่อยอดให้เทียบเท่าหรือดีกว่า

นายวิษณุกล่าวว่า โดยจะให้สำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่ดูแลหน่วยงานของรัฐแจ้งให้กระทรวงการคลัง ที่ดูแลรัฐวิสาหกิจนำไปใช้ เป็นเกณฑ์ในการยกระดับหน่วยงานต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ ได้ขอให้เลขาธิการ ป.ป.ช. สรุปรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อรับทราบ จากนั้นคณะรัฐมนตรีจะมีข้อสั่งการอย่างอื่นต่อไป

บทความก่อนหน้านี้Kingston จับมือ CSD ร่วมปลดปล่อยพลังแห่งความทรงจำ จัดการแข่งขันออกแบบหน้ากาก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท!
บทความถัดไปชาวเน็ตขยี้ไม่หยุด! ทำทรงผมแบบไหนไปเรียน ถึงจะบังเพื่อนได้!