“ม็อบเฟสต์”ขอบคุณราษฎรสปอนเซอร์ ประกาศปิดรับบริจาค แจงยอดรายรับ-รายจ่าย

“ม็อบเฟสต์”ขอบคุณราษฎรสปอนเซอร์ ประกาศแจ้งปิดรับบริจาค แจงยอดเงินรายรับ-รายจ่าย

จากกรณีการชุมนุมของกลุ่ม ม็อบเฟสต์ ซึ่งได้เปิดรับบริจาคเงินจากราษฎรเพื่อเป็นทุนจัดกิจกรรมม็อบเฟสต์ เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2563 ที่ผ่านมา

ล่าสุดเรื่องนี้ วันที่ 23 พ.ย.2563 เพจเฟซบุ๊ก Mob Fest ได้โพสต์ประกาศปิดรับบริจาค พร้อมแจงเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยระบุว่า

เรื่อง ยอดรับบริจาคและค่าใช้จ่ายกิจกรรมม็อบเฟส
เรียน ราษฎรสปอนเซอร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย https://docs.google.com/…/1yoOWXxk3MNJe6yV4HvUxIvntSl…/edit…

ด้วยคณะผู้จัดกิจกรรมได้เปิดรับบริจาคเงินจากราษฎรเพื่อเป็นทุนจัดกิจกรรมม็อบเฟส เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2563 บัดนี้กิจกรรมเสร็จสิ้นลงแล้ว คณะผู้จัดกิจกรรมจึงจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั้งหมดเพื่อแสดงแก่ราษฎรสปอนเซอร์ทุกท่าน เอกสารในลิงก์ที่ส่งมาประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการจัดงาน ค่าใช้จ่ายการประชุม ค่าสวัสดิการประชุม และค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงยอดคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว

อนึ่งคณะผู้จัดกิจกรรมม็อบเฟสขอปิดรับบริจาคไว้เพียงเท่านี้ และจะยุติการใช้จ่ายยอดคงเหลือเพื่อเก็บไว้เป็นทุนทรัพย์ในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนกลุ่มเคลื่อนไหวอื่นต่อไป คณะผู้จัดกิจกรรมขอขอบพระคุณราษฎรสปอนเซอร์ทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ คณะผู้จัดกิจกรรมม็อบเฟส#แก้ได้ถ้าแก้รัฐธรรมนูญ

บทความก่อนหน้านี้E-DUANG : มาตรการ เข้มในการ สลายม็อบ เป็นการต่อสู้ หรือว่า ปราบปราม
บทความถัดไปดาวกับดวง ประจำวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 : โดย พิมพ์พรร