เพื่อไทย ลุยทวงสัญญานายกฯ พูดไว้ในสภา เร่งแก้ไขรธน.ให้เสร็จก่อนสิ้นปี

“เพื่อไทย” เตรียมเสนอ 4 ข้อปมแก้ รธน. พร้อมทวงสัญญานายกฯ เร่งแก้ไขรธน.ให้เสร็จก่อนสิ้นปี

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวหลังจากการประชุมเตรียมความพร้อมของพรรคพท. ต่อการเสนอที่ประชุม กมธ.แก้รัฐธรรมนูญของรัฐสภานัดแรกในวันที่ 24 พฤศจิกายน ว่า ที่ประชุม กมธ.ต้องพิจารณาเรื่องกรอบการทำงาน กรอบเวลา และการเลือกตั้งตำแหน่งต่างๆ ใน กมธ. ซึ่งผู้แทนของพรรคพท. เตรียมเสนอที่ประชุม 4 ประเด็น ได้แก่ 1.การเลือกประธาน กมธ.พิจารณารัฐธรรมนูญ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 2.พรรคพท. ยืนยันยึดในหลักการและเหตุผลของร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ที่พรรคพท. และพรรคร่วมฝ่ายค้านนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาว่า สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น 3.พรรคจะเสนอให้เชิญบุคคลภายนอก ทั้งตัวแทนภาคประชาชน หรือนักวิชาการ เข้ามาเป็นที่ปรึกษา และร่วมให้ข้อมูลต่อกมธ. ซึ่งในเรื่องนี้กมธ. ในส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านจะหารือกันในวันนี้ (23 พฤศจิกายน) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมกมธ.ร่วมในวันอังคาร (24 พฤศจิกายน) ที่รัฐสภา และ 4.ในการพิจารณาของกมธ. ควรมีกรอบระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจน โดยได้ยึดถือคำพูดของนายกรัฐมนตรี ที่ได้กล่าวในการประชุมของรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า จะพิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งหวังไว้ว่า นายกรัฐมนตรีจะรักษาคำพูดคำสัญญาที่ได้ให้ไว้ต่อรัฐสภาอย่างไม่เปลี่ยนแปลง โดยทั้ง 4 เรื่องถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ และเป็นจุดเริ่มต้นที่พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญในการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากที่สุด

บทความก่อนหน้านี้กกต.เปิดตัวแอพพ์ อำนวยความสะดวกเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.ดูข้อมูลง่าย แค่ปลายนิ้ว
บทความถัดไปวิเคราะห์ : “ใครก่อมลพิษ คนนั้นต้องจ่าย” ทางเลือกแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม