สวนดุสิตโพลเผยประชาชนส่วนใหญ่ ไทยควรนำระบบการเลือกตั้งอเมริกามาใช้เลือกผู้นำประเทศ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ความติดเห็นของคนไทยที่มีต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13-18 พ.ย. 63 จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศจำนวน 1,038 คน พบว่า 58.38% ค่อนขางสนใจการเลือกตั้งดังกล่าว และเมื่อถามว่าเหตุผลทำไมถึงมีการติดตามข่าวสารการเลือกตั้ง โดยประชาชนส่วนใหญ่ 73.80% มองว่ามีผลต่อเศรษฐกิจโลก และ 60.75% มองว่าสหรัฐอเมริกาเป็นมหาอำนาจ และ49.17% เพื่อลุ้นว่าใครจะเป็นผู้ชนะ

เมื่อถามว่าหลังการเลือกตั้งเศรษฐกิจของไทยจะเป็นอย่างไร โดย48.36% มองว่าจะดีขึ้น47.11% มองว่าน่าจะเหมือนเดิม และ4.53% มองว่าน่าจะแย่ลง

เมื่อถามว่าเรื่องที่เป็นแบบอย่างที่สามารถนำมาใช้ในทางการเมืองและสังคมไทยโดยประชาชน 60.84% ระบุว่าผู้นำของประเทศต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 56.74% บอกว่ามีความตื่นตัวของประชาชนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อถามว่าคนไทยได้เรียนรู้อะไรจากการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ โดย 67.52% ระบุว่าระบบการเลือกตั้งของต่างประเทศ และ 59.57% ระบุว่าเป็นการแสดงอกทางการเมืองของประชาชน เป็นต้น

บทความก่อนหน้านี้หลังเลนส์ในดงลึก / ปริญญากร วรวรรณ / ‘สวรรค์’
บทความถัดไป‘นิด้าโพล’ ชี้ รับเงินรัฐ มีส่วนทำให้คนสนับสนุนรบ.-ปชช.ได้ประโยชน์