“อรุณี” ถามรัฐบาลปกป้องสิทธิเด็กตรงไหน ไม่รับฟังเสียง-นร.อายุ 16 โดนหมายเรียก

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ได้แสดงความคิดเห็นต่อการชุมนุมของเยาวชนที่นำโดยกลุ่มนักเรียนเลวเมื่อวานนี้และสถานการณ์ต่อเยาวชนที่ร่วมแสดงออกทางการเมืองว่า ในฐานะที่เคยเป็นอาจารย์ ได้ติดตามการชุมนุมและกิจกรรม #บ๊ายบายไดโนเสาร์ ของน้องๆ เยาวชน เมื่อวาน (21 พฤศจิกายน 2563)

เยาวชนวันนี้ เราต้องยอมรับความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออกในการขับเคลื่อน เคลื่อนไหว รวมไปถึงการสะท้อนปัญหาหลายๆ เรื่องที่ซ่อนอยู่ในสังคมออกมาได้อย่างแยบยล ผ่านการตั้งคำถามถึงในโรงเรียนซึ่งควรจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด

ปัญหาที่ซ่อนอยู่ทั้งหลาย สร้างผลกระทบกับพวกเขายาวนาน โดยที่ผู้ใหญ่ละเลยและไม่เคยเห็นความสำคัญ วันนี้อาจกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ในอนาคตหากยังไม่ได้มีการแก้ไข นี้คือ เหตุผลที่สำคัญในการผลักดันให้เกิดการรวมตัวแสดงออกและแสดงพลังเพื่อสะท้อนปัญหาผ่านข้อเรียกร้องต่างๆ

น่าเสียดายที่เสียงบริสุทธิ์ของพวกเขาไม่ได้ถูกรับฟัง แต่พวกเขากลับกำลังถูกผู้มีอำนาจมองเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายและจะต้องใช้กฎหมายเข้ามาจัดการ เท่านั้น

วันนี้เราจึงได้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ มีเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่อายุเพียง 16 ปี กำลังถูกออกหมายเรียกโดยเจ้าหน้าที่ให้ไปรับทราบข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

ซึ่งตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ข้อตกลงเขียนไว้ชัดเจนว่า รัฐบาลต้องมีหน้าที่ในการปกป้องสิทธิเด็ก

โดยเฉพาะข้อ 2 ใน CRC คือ การกระทำหรือการดำเนินการทั้งหลายต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรก (best interest of the child) และ ข้อ 4 รัฐต้องให้ความคุ้มครองต่อสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการให้ความสำคัญกับความคิดเหล่านั้น

การออกหมายเรียก เนื่องจากการชุมนุมแสดงออกของเยาวชน เรียกว่าเป็นการปกป้องสิทธิเด็กหรือคะ? พลเอกประยุทธ์

นอกจากนี้ ไทยยังเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Optional Protocol to the CRC) หนึ่งในนั้น ว่าด้วยเรื่องกระบวนการติดต่อร้องเรียน เรื่องมาตรการคุ้มครองเพื่อรับประกันว่าเด็กหรือผู้แทนเด็กจะไม่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน , กระบวนการติดต่อร้องเรียน , กระบวนการไต่สวนกรณีการละเมิดที่ร้ายแรงหรือเป็นระบบ และกรณีที่รัฐภาคีละเมิดสิทธิในอนุสัญญาหรือพิธีสารเลือกรับ และประเด็นอื่น

ซึ่งใน Op-CRC เรื่องการร้องเรียนนี้ (ข้อ3) ประทศไทยเราเข้าเป็นภาคีนี้ในรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ ซึ่งจะเรียกว่าเป็นก้าวสำคัญของการปกป้องสิทธิเด็กและเยาวชน แต่จากเหตุการณ์นี้ แปลว่าเรากำลังถอยหลังจากหลักการที่เราตั้งหลักไว้หรือเปล่าคะ?

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนี้ ไม่เพียงเสียงของเด็กๆ จะไม่ถูกรับฟัง แต่กลับถูกหมายเรียก เนื่องจากการชุมนุมตามสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ทั้งหมดนี้เรียกว่าการปกป้องสิทธิเด็กหรือคะ? พลเอกประยุทธ์

หรือเราอาจต้องตั้งคำถามว่า นี่คือสิ่งที่ควรเกิดขึ้นกับเยาวชนของชาติ ที่อายุเพียงแค่ 16 ปีหรือคะ ?

บทความก่อนหน้านี้‘อานนท์’ โพสต์ สังคมเก่าถูกสั่นคลอน ถ้าไม่ปรับตัว พังทลายหมดแน่นอน!!
บทความถัดไปกทม.ถอดบทเรียนฝุ่นพิษ ดีเดย์ ห้ามหกล้อเข้ากรุง 1 ธ.ค. รอ ตร.ออกข้อบังคับ