เทพไท แนะ นำข้อดีร่างไอลอว์ บรรจุใน รธน.ฉบับใหม่ ไม่ให้เจตนารมณ์ ปชช.สูญเปล่า ถูกละเลย

เทพไท แนะ นำข้อดีร่างไอลอว์ บรรจุ รธน.ฉบับใหม่ ไม่ให้เจตนารมณ์ปชช.สูญเปล่า

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.)กล่าวว่า เป็นที่น่าเสียดายสำหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่เสนอโดยไอลอว์ ที่ไม่ผ่านมติขั้นรับหลักการ ซึ่งเป็นการปฎิเสธกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน แม้ว่าสาระในร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวอาจจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง แต่ก็ยังมีจุดที่น่าสนใจในหลายประเด็นซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเพิ่มเติม ที่รัฐสภาตั้งขึ้นก็ควรจะนำรายละเอียดที่เป็นจุดเด่นในร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนไปศึกษา ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ 1.ยกเลิกช่องทางนายกฯ คนนอก ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง 2.ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่ คสช. เขียน และกดทับรัฐบาลทุกชุด

3.ยกเลิกแผนปฏิรูปประเทศที่คนของคสช. เป็นคนเขียน 4.ยกเลิกที่มาของผู้บริหารท้องถิ่นแบบพิเศษที่ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้ง 5.ยกเลิกการนิรโทษกรรม คสช. ที่ช่วยให้คสช. ลอยนวลพ้นผิด6.แก้ไขที่มา นายกฯ ยกเลิกบัญชีว่าที่นายกฯ และให้นายกฯ ต้องเป็น ส.ส.แก้ไขที่มาของ ส.ว. ให้มาจากการเลือกตั้ง และลดอำนาจพิเศษของ ส.ว. 8.แก้ไขที่มาองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญพร้อมสรรหาใหม่ยกชุด 9.แก้ไขวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ง่าย ใช้แค่เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาก็พอ และ10.แก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีการร่างใหม่ทั้งฉบับโดย ส.ส.ร. ที่มาจากการเลือกตั้ง

นายเทพไท กล่าวว่า ตนเห็นว่าจากสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 10 ข้อ มีประเด็นที่น่าสนใจตรงกับหลักการประชาธิปไตยสากล ที่คนส่วนใหญ่น่าจะยอมรับได้เกินครึ่ง เช่น ประเด็นที่มาของนายกฯ ต้องมาจาก ส.ส.เท่านั้น ปิดช่องทางให้คนนอกเข้ามาเป็นนายกฯได้ ประเด็นที่มาของส.ว.ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ประเด็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ประเด็นการแก้ไขที่มาและการได้มาขององค์กรอิสระ ประเด็นวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช้เสียงเกินครึ่งของรัฐสภา และประเด็น ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ฯลฯ ตนจึงขอเสนอให้คณะกรรมาธิการฯ และส.ส.ร.ที่จะมีขึ้นในอนาคต ได้รับข้อเสนอและสาระสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน นำไปศึกษาและบรรจุในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วย เพื่อไม่ให้เจตนารมณ์ของประชาชน สูญเปล่า หรือถูกละเลยไปอย่างไร้ความหมายทางการเมือง

บทความก่อนหน้านี้“โฟกัส” ทำใจพูดการเมืองเตรียมเป็นแม่ค้า ชี้ข้อเรียกร้องทำได้ทันทีคือ “ลุงตู่ออกไป” 6ปีมากพอแล้ว
บทความถัดไปซินแสเข่ง ชี้‘ธนาธร’ไม่มีทางสำเร็จ-มีเหตุอยู่บ้านเกิดไม่ได้ ผ่าดวงบิ๊กตู่เจอศึกหนัก! มี 2ป.รับไม้แทน