ประยุทธ์ ชม เสื้อเหลืองอาสาบิ๊กคลีนนิ่ง ชี้ ม็อบราษฎร สร้างความเสียหาย แก่ทรัพย์สินราชการ เอกชน และสาธารณะ

นายกฯ ชม เสื้อเหลือง หลังอาสาบิ๊กคลีนนิ่ง สตช. ชี้ ม็อบราษฎร สร้างความเสียหาย แก่ทรัพย์สินของทางราชการ เอกชน และพื้นที่สาธารณะ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แสดงความชื่นชม อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป รวมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ได้ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ ทาสีใหม่ และทาสีทับสีที่พ่นข้อความไม่เหมาะสม ในส่วนต่างๆ ของสถานที่ราชการ พื้นที่สาธารณะ รวมถึงส่วนของเอกชนด้วย หลังจากที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมได้รวมตัวกันบริเวณสี่แยกราชประสงค์ และหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันพุธที่ผ่านมา และได้ทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ เอกชน และพื้นที่สาธารณะ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างมีขอบเขตภายใต้กฎหมาย และการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เนื่องด้วยที่ผ่านมากลุ่มผู้ชุมนุมได้มีพฤติกรรมต่างๆที่ไม่เหมาะสม เข้าข่ายผิดกฎหมาย และอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อประเทศชาติ และสถาบันอันเป็นที่รักยิ่ง รวมทั้งความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไป

“ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย บนพื้นฐานของการรักษาบรรยากาศของความรัก ความสามัคคีปรองดองของทุกคนในชาติ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นสำคัญ”โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

บทความก่อนหน้านี้ทวีชี้ไม่รับร่างของประชาชน เพื่อแก้ รธน.นำไปสู่พายุประชาธิปไตย ที่ไม่อาจหยุดได้
บทความถัดไปจดหมาย / ฉบับประจำวันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2563