ศาลตัดสิน มร.ชม.ต้องจ่าย 1.7 เท่า ให้ พนง.มหา’ลัย ‘อดิศร’ จี้ รมว.อว.แก้ไขภาพรวม

ศาลตัดสิน มร.ชม.ต้องจ่าย 1.7 เท่า ให้ พนง.มหา’ลัย ‘อดิศร’ จี้ รมว.อว.แก้ไขภาพรวม แนะใช้มาตรการ ก.พ.อ.เยียวยาเพิ่ม งด.ขรก. 8%

พนักงานมหาวิทยาลัย – รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มร.ชม.) จ่ายเงินเดือนให้อาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตรา 1.7 เท่าของเงินเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปี 2542 ทั้งนี้ ส่วนตัวมีข้อเสนอ ดังนี้ เนื่องจากข้อเท็จจริงเรื่องการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง มีรายละเอียดที่แตกต่างจากของ มร.ชม.มหาวิทยาลัยจึงต้องตรวจสอบระบบสวัสดิการ และการออกประกาศระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนก่อนหาก มหาวิทยาลัยใดได้นำเงินดังกล่าวไปจัดเป็นสวัสดิการตามที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินแล้ว ก็เชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหา ทั้งนี้ ถ้ามหาวิทยาลัยต้องปรับอัตราเงินเดือนให้พนักงานเป็น 1.5 และ 1.7 เท่าของเงินเดือน แต่จะเกิดปัญหามากมายตามมา เช่น เงินตกเบิกย้อนหลังนับแต่วันที่บรรจุของแต่ละคน นับตั้งแต่หลังมติ ครม.ปี 2542 เป็นต้นมา หรืออาจนับแต่มติ ครม.ปี 2549 ที่ให้กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ปฏิบัติตามมติ ครม.ปี 2542 ซึ่งคำถามสำคัญคือ มหาวิทยาลัยจะนำเงินจากไหนมาจ่ายพนักงาน

“ส่วนตัวเห็นว่าเรื่องนี้ นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ควรต้องหาวิธีการเยียวยาพนักงานมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับกรณีที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เห็นชอบเยียวยากลุ่มข้าราชการ ให้ได้รับการเพิ่มเงินเดือนร้อยละ 8 เท่ากับข้าราชการครู เพราะเงินที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งหักไว้ 0.2 หรือบางแห่งอาจน้อยกว่านี้ มหาวิทยาลัยไม่ได้นำไปใช้ส่วนตัว แต่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางราชการทั้งสิ้น อาจจะใช้ผิดวัตถุประสงค์ด้วยการเข้าใจคลาดเคลื่อนบ้าง ซึ่งแต่ละแห่งต้องชี้แจงกับสำนักงบประมาณ” รศ.ดร.อดิศร กล่าว

รศ.ดร.อดิศรกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหลายแห่ง รวมถึง มร.นม.จัดระบบงานบุคคลโดยไม่แยกการบริหารบุคลากรเป็นบุคลากรงบรายได้ และงบแผ่นดิน คือจ่ายเงินเดือน และสวัสดิการเหมือนกัน รวมไปถึงเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 2 เด้ง ทั้งบุคลากรงบรายได้ และงบแผ่นดิน หากปรับเงินเดือนเป็น 1.5 และ 1.7 เท่าของเงินเดือน เฉพาะบุคลากรที่รับงบแผ่นดิน เชื่อว่าจะเกิดความระส่ำภายในมหาวิทยาลัยอย่างหนักแน่นอน

บทความก่อนหน้านี้ปารีณา ประณามคนอยู่เบื้องหลังชุมนุม บอกครั้งหน้าจะมีคนตาย คือภาพที่อีแอบรอคอย
บทความถัดไปนครบาลแนะเลี่ยงเส้นทาง ‘แยกราชประสงค์’ หลังราษฎรนัดชุมนุม 4 โมงเย็น