“เพื่อไทย” ย้ำ จะแก้วิกฤตได้ “ประยุทธ์”ต้องลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ชี้ ยิ่งอยู่นานปัญหายิ่งเพิ่ม

“เพื่อไทย” ย้ำ จะแก้วิกฤตได้ “ประยุทธ์”ต้องลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ชี้ ยิ่งอยู่นานปัญหายิ่งเพิ่ม

        นายไชยา  พรหมา สส.หนองบัวลำภู รองหัวหน้าพรรค และ คณะทำงานทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย ชี้ การลาออกของ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ ทางออกในการแก้ไขปัญหาประเทศที่ดีที่สุด

ทั้งนี้ นายไชยา กล่าวว่า จากการประชุมของรัฐสภาเพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศ ตาม ม.165 เมื่อ 26-27 ต.ค.2563 ที่ผ่านมานั้น ตนได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นไว้ว่า จากสถานการณ์การออกมาชุมนุมของเยาวชนคนหนุ่มสาว นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ใช้ยุทธวิธีการชุมนุมแบบดาวกระจายไร้ผู้นำทั่วประเทศในขณะนี้ เพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกนั้น เป็นการแสดงออกในพลังบริสุทธิที่มีความปรารถนาต่อบ้านเมืองในฐานะอนาคตของชาติ อยากให้รัฐบาลรับฟังอย่างไม่มีอคติด้วยเหตุด้วยผล เพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศ

โดยมูลเหตุของปัญหามาจากรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย มีการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร ผ่านกลไกระบบกฎหมายที่ถูกออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น ระบบเลือกตั้งที่พิสดาร การให้อำนาจ สว.250 คนร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งตรงกับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมเรื่องให้ปิดสวิตช์ สว.นอกจากนี้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ 20 ปี ยังมีอำนาจกำหนดนโยบายสาธารณะที่ครอบงำรัฐบาลในอนาคตและไม่ทันสมัยกับบริบทของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาดของรัฐบาลนำมาซึ่งวิกฤติการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้ ประชาชนทำมาหากินด้วยความยากลำบากฝืดเคือง ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ต้องปิดกิจการ ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ต้องปิดกิจการและเลิกจ้างคนงาน นโยบายและมาตรการการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลที่ออกมากลับไม่ประสบความสำเร็จ กลไกของระบบเศรษฐกิจไม่สนองตอบนโยบายของรัฐบาล หรือแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด ภาคธุรกิจที่เป็นแหล่งการจ้างงานยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใด ๆ หากยังเป็นแบบนี้อยู่จะกระทบถึงระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ นอกจากนี้ ภาคการเกษตรซึ่งขณะนี้เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรกำลังจะออกสู่ตลาด รัฐบาลยังไม่มีมาตรการใด ๆ ออกมารองรับเพื่อช่วยเหลือภาคเกษตรกรรมอย่างเป็นรูปธรรมเลย หากปล่อยไว้แบบนี้ เกษตรกรต้องประสบกับการสิ้นเนื้อประดาตัวอย่างแน่นอน

นายไชยา กล่าวต่ออีกว่า ปัญหาของประเทศในขณะนี้ เกิดจากการขาดความเชื่อมั่นในตัวผู้นำประเทศ คือตัวนายกรัฐมนตรี เพราะมาจากกลไกที่มาจากการรัฐประหารและไม่มีความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจกลับมองปัญหาในมิติเดียวคือ มิติความมั่นคง การจัดสรรงบประมาณก็มุ่งเน้นการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์โดยไม่คำนึงถึงภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศจะเป็นอย่างไร ควรมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าการแข่งขันทางด้านสะสมอาวุธ ที่ผ่านมา ฝ่ายค้านเคยชี้แนะการแก้ไขปัญหาในแนวทางที่ถูกต้องมาหลายครั้งแต่รัฐบาลไม่ฟัง จนทำให้สถานการณ์เลวร้ายทั้งมิติการเมือง มิติทางด้านเศรษฐกิจ จนเกินจะเยียวยา
ครั้งนี้ เมื่อรัฐบาลต้องการรับฟังปัญหาจากสมาชิกรัฐสภา ตนก็อยากชี้แนะว่า ควรเข้าปัญหาก่อนว่าปัญหาของประเทศคืออะไร ปัญหาคือคนไม่มีความเชื่อมั่นในตัวท่านว่าจะบริหารประเทศต่อไปได้ ดังนั้น นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน คนรุ่นใหม่ เขารู้ว่าหากปล่อยให้ท่านบริหารประเทศต่อไปแบบนี้อีก เขาไม่เห็นอนาคตอันสดใสในวันข้างหน้า เขาจึงออกมาเรียกร้องให้ท่านลาออก และยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้เป็นประชาธิปไตย แต่ท่านกลับมาคุกคามเขา อีกทั้งปล่อยให้มีการม็อบชนม็อบแบบนี้ จะนำมาซึ่งความเสียหายอันใหญ่หลวงจนยากจะแก้ไขได้  ตนอยากขอเตือนพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ว่า รัฐบาลต้องแสดงจุดยืนและแสดงความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างสังคมของประเทศให้อยู่ร่วมกันได้บนความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันอย่างสันติวิธี

ดังนั้น หนทางเดียวในขณะนี้คือ ต้องยอมรับถึงความล้มเหลวในการบริหารประเทศ การแก้ไขปัญหาต้องแก้ให้ถูกจุด ตัวนายกรัฐมนตรีนั่นแหละคือปัญหาของประเทศ จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก เพราะการลาออกคือการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองในวิถีทางประชาธิปไตยและเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนด้วยเช่นกัน เพราะยิ่งอยู่นานปัญหาของประเทศจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนยากจะแก้ไข

บทความก่อนหน้านี้สลายม็อบ : ตร.เป็นจำเลย ? เสียงสะท้อนหน้าที่ “ผ้าขี้ริ้ว” ไม่ใช่ “ขี้ข้าเผด็จการ” แต่ “ขี้ข้า กม.”
บทความถัดไป‘คณะจุฬาฯ’ แถลง 5 ข้อเสนอ จี้รัฐแก้ปมความรุนแรง ‘ไอลอว์’ ชวนคนไทยสู้เพื่อ รธน.ฉบับ ปชช.