พิธา ไม่ผิดคาดศาลรธน. ฟัน ‘ธัญญ์วาริน’ พ้น ส.ส. ขอสานต่ออุดมการณ์ผู้แทน

พรรคพลังประชารัฐ มีมติไม่ส่งผู้สมัคร อบจ. เว้นมีเหตุจำเป็น ห่วงติดข้อจำกัด ม.34 พ.ร.บ.เลือกตั้งสภาท้องถิ่นฯ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะโฆษกพรรค เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค วันนี้ว่า พรรคมีมติไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนจังหวัด (อบจ.) เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และจะนำมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

โฆษกพรรคพลังประชารัฐให้เหตุผลว่า ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 34 ที่ระบุว่า ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ กระทำการใดใดโดยมิชอบ ด้วยหน้าที่ และอำนาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือดำเนินการใดใด ที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษ แก่ผู้สมัครใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมาย มีอำนาจสั่งให้ยุติ หรือระงับการกระทำนั้นได้นั้น ทางพรรคได้หารือกันแล้วพบว่าตามบทกฎหมายทำให้อาจจะมีข้อจำกัดในการส่งผู้สมัครสนามท้องถิ่นในนามของพรรค

บทความก่อนหน้านี้พิธา ไม่ผิดคาดศาลรธน. ฟัน ‘ธัญญ์วาริน’ พ้น ส.ส. ขอสานต่ออุดมการณ์ผู้แทน
บทความถัดไปบิ๊กป้อม เคาะพลังประชารัฐ ไม่ส่งผู้สมัครชิงนายก อบจ.-ส.อบจ. หวั่นผิด พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น