ธุรกิจไทยซึมโควิดยาวถึงปี “65 | ส.อ.ท.ผวาโควิดรอบ 2 | ชงรื้อโครงสร้างภาษีบุหรี่

แฟ้มข่าว

ชงรื้อโครงสร้างภาษีบุหรี่

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) กล่าวว่า การยาสูบฯ เตรียมเชิญตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมยาสูบ ทั้งจากตัวแทนภาครัฐ กรมสรรพสามิต โรงบ่มใบยาสูบ ผู้ผลิตบุหรี่จากต่างประเทศ เกษตรกรผู้ปลูกใบยา ร้านค้าจำหน่ายบุหรี่ ประชาชน และหน่วยงานภาคสังคม มาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์กช็อป) ใหญ่ 2 ครั้ง เพื่อรวบรวมความเห็นการปฏิรูปโครงสร้างภาษีบุหรี่ เสนอให้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาภายในปีนี้ หลังจากการปรับโครงสร้างภาษีที่ผ่านมาส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมยาสูบ

“บิ๊กตู่” อนุมัติ กม.อวกาศ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. … เพื่อให้การพัฒนากิจการอวกาศให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน ให้มีกลไกเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการอวกาศ และก่อให้เกิดเศรษฐกิจอวกาศ รวมทั้งการมีองค์กรกลางในการกำหนดนโยบายและแผนกิจการอวกาศของประเทศให้เกิดความเป็นเอกภาพ

ชูภูเก็ตเมืองเที่ยวสุขภาพ

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า วันที่ 2 พฤศจิกายน กรมธนารักษ์ ในนามกระทรวงการคลังจะมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก.153 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดภูเก็ต จัดสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุนานาชาติ ศูนย์ใจรักษ์ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ส.อ.ท.ผวาโควิดรอบ 2

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2563 ว่า อยู่ที่ระดับ 85.2 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 84 ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 เนื่องจากปัจจัยบวกจากอุปสงค์ในประเทศขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 93.3 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 94.5 เพราะผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อการระบาดของโควิด-19 รอบ 2 ทั้งในและต่างประเทศ และกังวลต่อสถานการณ์การเมืองในประเทศเพิ่มขึ้น 55.3% ราคาน้ำมัน 40.4% และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 36.8% ตามลำดับ

ดัน อบต.โมเดลคุ้มครองชุมชน

นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้เชิญตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ เข้ามาหารือและขอให้ร่วมเป็นพันธมิตรกับกรม ในการขยายนโยบายความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา มีส่วนร่วมและนำร่องในการผลักดันสินค้าท้องถิ่นขึ้นทะเบียนคุ้มครองเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) เนื่องจาก อบต.คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และมีความคล่องตัวสูง ซึ่งจะทำลักษณะเดียวกันนี้กับ อบต.ทั่วประเทศ และเล็งคัดเลือก อบต.ที่มีความสนใจ ให้เป็น อบต.ต้นแบบต่อไป

ธุรกิจไทยซึมโควิดยาวถึงปี “65

นายพชรพจน์ นันทรามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า สถานการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2564 ยังเป็นปีที่ธุรกิจไทยเผชิญความท้าทาย แม้สถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้น คาดว่ายอดขายที่หดตัวมากถึง 9.0% ในปีนี้ยังต่ำกว่าระดับปกติในปี 2564 เป็นปัจจัยกดดันความสามารถการชำระหนี้ หลังมาตรการพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปสิ้นสุดลงในวันที่ 22 ตุลาคมนี้ ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินเป็นรายบริษัทกว่า 2 แสนรายพบอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย ภาพรวมลดลงจาก 3.62 เท่าในปี 2562 มาอยู่ที่ 3.11 เท่าในปีนี้ คาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปีกลับสู่ระดับเดิม

อีลิทขายบัตรสมาชิกโตกระฉูด

นายสมชัย สูงสว่าง ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ผู้ดำเนินโครงการบัตรสมาชิกไทยแลนด์ อีลิท กล่าวว่า ผลประกอบการประจำปีงบประมาณ 2563 มียอดสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 11,132 ราย และมีรายได้จากการขายบัตรสมาชิกที่ 1,637 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 26.7% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน สวนกระแสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ขอ 50 ล้านเข้ากองทุนฟื้นฟู ศก.

นายสง่า เรืองวัฒนกุล ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจถนนข้าวสาร กล่าวว่า สมาคมได้ทำแผนงานพัฒนาและฟื้นฟูธุรกิจในพื้นที่ถนนข้าวสาร เสนอของบประมาณ 50 ล้านบาทในกองทุน 4 แสนล้านบาทของรัฐบาลเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยในแผนงานที่ได้นำเสนอหลักสำคัญเน้นการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมระยะยาวในการกระตุ้นผู้บริโภค โดยต้องการปลุกและสร้างสีสันถนนข้าวสารอีกครั้ง

เพราะขณะนี้การประกอบกิจการของผู้ค้าในถนนข้าวสารเงียบมาก กลางวันการค้าไม่มีเลย ส่วนกลางคืนพอมีบ้าง ห้องพักก็เหลือ จองไม่กี่ห้อง จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นศูนย์

บทความก่อนหน้านี้ศาลฟัน ส.ส.พรรคก้าวไกล “กอล์ฟ-ธัญญ์วาริน” ปมถือหุ้นสื่อ ชี้มีข้อพิรุธไม่มาไต่สวนชี้แจง
บทความถัดไปเปิดใจป้าแม่ค้าตบเด็ก รับทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ พ่อเผยสาเหตุไม่เคารพธงชาติ