9เดือนอนุญาตต่างชาติ201ราย ลงทุนในไทย พณ.เผยญี่ปุ่นยังเหนียวแน่น

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้อนุญาตให้คนต่างชาติ 22 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้ พ.ร.บ.ต่างด้าว ในเดือนกันยายน 2563 โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 1,074 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 138 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน

ทั้งนี้ การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นวิทยาการซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้งานระบบเพื่อการบริหารจัดการการใช้รถยนต์และติดตามตรวจสอบสถานะของรถยนต์ องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างของเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการทำงานของระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

นายทศพล กล่าวต่อว่า สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่ 1. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า 9 ราย ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และสิงคโปร์ มีเงินลงทุน 237 ล้านบาท อาทิ บริการให้ใช้ระบบเพื่อการบริหารจัดการการใช้รถยนต์ และติดตามตรวจสอบสถานะของรถยนต์ บริการออกแบบ ประกอบ ปรับตั้งค่า รวมทั้งติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องประกอบชิ้นงาน เครื่องตรวจสอบชิ้นงาน และระบบหุ่นยนต์ที่ใช้ร่วมกับระบบอัตโนมัติในโรงงาน บริการบำรุงรักษา ปรับค่า (Calibrate) แก้ไข และตรวจสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

2. ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุตสาหกรรม/ค้าส่ง 8 ราย ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากสิงคโปร์ สมาพันธรัฐสวิส และเนเธอร์แลนด์ มีเงินลงทุน 40 ล้านบาท อาทิ การค้าส่งชิ้นส่วน อุปกรณ์และอะไหล่ของระบบสายพานลำเลียง การค้าส่งผลิตภัณฑ์ดูดความชื้นที่ใช้กับชิ้นส่วนของ Hard Disk Drive ที่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น

3. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม 4 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากญี่ปุ่น เยอรมนีหมู่เกาะเคย์แมน และสหรัฐอเมริกา มีเงินลงทุน 787 ล้านบาท อาทิ บริการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป และติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการด้านรับจัดการขนส่งสินค้าภายในประเทศ บริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้าประเภทสารเคมีที่ใช้สำหรับยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรา และสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยา บริการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ เป็นต้น

4.ธุรกิจบริการโดยเป็นคู่สัญญากับเอกชน 1 ราย จากประเทศสิงคโปร์ มีเงินลงทุน 10 ล้านบาท คือ ค้าปลีกสินค้าประเภทชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

นายทศพล กล่าวต่อว่า สำหรับเดือนกันยายน 2563 ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่เป็นการให้บริการแก่ลูกค้า รองลงมาเป็นธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง และธุรกิจที่ให้บริการแก่บริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่ม ตามลำดับ โดยเป็นบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของกิจการ และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าผู้รับบริการในธุรกิจหลัก จึงทำให้ 9 เดือนแรกปี2563 มีการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 201 ราย มีเงินลงทุน 8,083 ล้านบาท

บทความก่อนหน้านี้“ปิยบุตร-ธนาธร” ลั่นสู้ คดีเงินกู้ เตือนใช้นิติสงคราม ไม่จบแบบเดิม แต่เป็นไฟลามทุ่ง
บทความถัดไปสื่อญี่ปุ่นตีข่าว “โตคิว” เตรียมปิดสาขาในไทย ปลายมกราคม 2564