22 นักลงทุนต่างชาติยังสนใจไทย ลงทุนด้วยงบกว่า 1,074 ล้านบาท

กันยายน 2563 มีการอนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทยภายใต้ พ.ร.บ.ต่างด้าวฯ 22 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 1,074 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 138 คน

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างชาติ 22 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้ พ.ร.บ.ต่างด้าวฯ

โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์ เงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 1,074 ล้านบาท เกิดการจ้างงานคนไทย 138 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน

สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่ 1. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 9 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และสิงคโปร์ มีเงินลงทุนจำนวน 237 ล้านบาท อาทิ บริการให้ใช้ระบบเพื่อการบริหารจัดการการใช้รถยนต์ และติดตามตรวจสอบสถานะของรถยนต์ บริการออกแบบ ประกอบ ปรับตั้งค่า รวมทั้งติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องประกอบชิ้นงาน เครื่องตรวจสอบชิ้นงาน  และระบบหุ่นยนต์ที่ใช้ร่วมกับระบบอัตโนมัติในโรงงาน

บริการบำรุงรักษา ปรับค่า (Calibrate) แก้ไขและตรวจสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

2.ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุตสาหกรรม/ค้าส่ง จำนวน 8 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ สมาพันธรัฐสวิส และเนเธอร์แลนด์ มีเงินลงทุนจำนวน 40 ล้านบาท อาทิ การค้าส่งชิ้นส่วน อุปกรณ์และอะไหล่ของระบบสายพานลำเลียง (conveyor) การค้าส่งผลิตภัณฑ์ดูดความชื้นที่ใช้กับชิ้นส่วนของ Hard Disk Drive ที่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น

3.ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม จำนวน 4 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น เยอรมนีหมู่เกาะเคย์แมน และสหรัฐอเมริกา มีเงินลงทุนจำนวน 787 ล้านบาท อาทิ  บริการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป และติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการด้านรับจัดการขนส่งสินค้าภายในประเทศ

บริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้าประเภทสารเคมีที่ใช้สำหรับยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรา และสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยา บริการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ เป็นต้น

4. ธุรกิจบริการโดยเป็นคู่สัญญากับเอกชน จำนวน 1 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ มีเงินลงทุนจำนวน 10 ล้านบาท อาทิ  ค้าปลีกสินค้าประเภทชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

สำหรับเดือนกันยายน 2563 ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่เป็นการให้บริการแก่ลูกค้า รองลงมาเป็นธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และธุรกิจที่ให้บริการแก่บริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่ม ตามลำดับ โดยเป็นบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของกิจการ และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าผู้รับบริการในธุรกิจหลัก อนึ่งในเดือนมกราคม – กันยายน 2563 มีการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จำนวน 201 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 8,083 ล้านบาท

 


โค้งสุดท้ายกับโปรโมชั่นเอาใจคอนิตยสารในเครือมติชน

สมาชิกตลอดปีลดทันที 40%
.
มติชนเอาใจนักท่าน จัดโปรโมชั่นให้กับผู้สมัครนิตยสารในเครือมติชน ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563 ที่ลดราคาพิเศษมากถึง 40% จัดส่งลงทะเบียน ได้แก่
.
📷มติชนสุดสัปดาห์ 52 ฉบับต่อปี
จากราคา 3,692.- เหลือเพียง 2,652.-
*รวมค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน
[https://cutt.ly/wgo32TT](https://cutt.ly/wgo32TT?fbclid=IwAR04elXa3x7sarnLW6XV_rpaz_iBPRjklMsARiSFCmwI8bPV2XvtUFpz9cU)
.
📷ศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับต่อปี รวมค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน
จากราคา 1,692.- เหลือเพียง 1,116.-
*รวมค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน
[https://cutt.ly/8go39qV](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2F8go39qV%3Ffbclid%3DIwAR1_bNE5QNkuUrUk6AWV4IErd2yJV8C_KxbMMGSNF8uuBEyv5zeMizXPOxA&h=AT1cca8T767PgQR-dUL9viQ1qaiYSrdmaaW9dZDtCLJMj3kbmKG8yPlD6Lq7C8CP64TXzlRK-G-9iqvTLMMLhaA6c6QR56P1rhwurkRDtYJfHQkxt2EETYa9RXxdrTarfmUX&__tn__=-UK*F)
.
📷เทคโนโลยีชาวบ้าน 24 ฉบับต่อปี รวมค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน
จากราคา 1,704.- เหลือเพียง 1,224.-
*รวมค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน
[https://cutt.ly/cgo39D2](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2Fcgo39D2%3Ffbclid%3DIwAR3nl3HmZQY84OGLn5Vc3NCx171_Z1ZOvM6MgJxSO6wx6jpjp-pTJuhTrCE&h=AT0SV643sUGwxQ_ruE9zOfxa3FiVXunxX6fu2is3d9XgyM9wIvdcudrui57szQKMjSRDq-6ZB0YWalSeCg1y9dmeY8GjhXv_WATOMRXhBnZAilZ5EA8W7NfGP7UsZff6tpjG&__tn__=-UK*F)
.
📷สมาชิกนิตยสาร 3 ปกรายปี ประกอบด้วย
– นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์รายปี (52 ฉบับ)
– นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปี (24 ฉบับ)
– นิตยสารศิลปวัฒนธรรมรายปี (12 ฉบับ)
.
จากราคา 7,088.- เหลือเพียง 4,992.-
*รวมค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน
[https://cutt.ly/qgo8uAY](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2Fqgo8uAY%3Ffbclid%3DIwAR3u7VdRS2d10lbrzDE9GIlXmQPQDBPbt8VEyVqPVVLtQcecsnS3D5o-pXU&h=AT2JZSVkP3xc6ZAYXUEhYE5-OoU9GZpqfHNrMZlbESEZ3WC3r6GeJSIBrCREr46o_XiAPxn_c_AMY4bpyY0yFXRWV6PbC9n4yake5awbYZxj8YKhekmyI2uejHsfhhar8Rki&__tn__=-UK*F)
.
.
ดูโปรโมชั่นพ็อกเก็ตบุ้คและนิตยสารต่างๆ ได้ที่ [www.matichonbook.com](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.matichonbook.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Uq1niVpjq0kG5tUTK8MPPt_eU5Sl6MrpFgUOWG3dGqTEJYRidtfPrgms&h=AT2ApMefnkFj0WaHM-IguZ_FsN4TSvnJTkmkPRjmiWsZT8DETR8kRqI19OrJRUy6bNuCqq3tgDXFb1NCojzfwKawg7Cdtx7RmIOWjCMpUTuD0WmrszBFZZFOWjrktJfn40E7&__tn__=-UK*F)
.
ห้ามพลาด
สมัครสมาชิกนิตยสารในเครือมติชน
ลดราคาพิเศษ 40%
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563

บทความก่อนหน้านี้ราษฎรอยุธยา นัดแสดงจุดยืนต้านความรุนแรง สถานีรถไฟ 16.30 น. หลังเกิดเหตุตบ น.ร.
บทความถัดไปสูตรสำเร็จในชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ว่าด้วย ความอดทน