‘หมอประเวศ’ มาแล้ว แนะ 3 ทางออกจากวิกฤตบ้านเมือง

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แสดงความคิดเห็นถึงทางออกจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยว่า ทางออกจากวิกฤตการณ์ปัจจุบันที่ดีที่สุด โดยสันติวิธี ทุกฝ่ายมีศักดิ์ศรี และนำไปสู่การร่วมสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ คือ 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกองทัพ ประกาศสนับสนุนการสร้างประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ ขอให้ทุกฝ่ายมาประชุมปรึกษาหารือกันถึงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดให้สำเร็จโดยรวดเร็ว

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ กล่าวว่า 2.นายกรัฐมนตรีประกาศว่าตนจะดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่ ไม่สำคัญ ขอให้เป็นไปตามกระบวนการรัฐสภา แม้ไม่มีตำแหน่งก็จะขอสนับสนุนกระบวนการสร้างประชาธิปไตยต่อไป ขอให้คนไทยรู้รักสามัคคีกัน 3.เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าทำด้วยอารมณ์ แต่ใช้ปัญญาอย่างประณีต

“นั่นคือใช้ข้อมูล ความรู้ ความสุภาพ ปรึกษาหารือกันในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญว่าจะยกสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้อยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองอย่างไรจึงจะดีที่สุด สำหรับคนไทยที่จะร่วมกันสร้างอนาคตประเทศไทยที่ถูกต้องดีงาม คนไทยทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และภูมิใจในประเทศของตน” ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้‘ราชินีบน’ ประกาศปิดโรงเรียนวันนี้-พรุ่งนี้ เลื่อนสอบปลายภาค เลี่ยงชุมนุม
บทความถัดไปจับกัง 1 สั่งเร่งค้นหา 5 แรงงานไทย สูญหายจากเหตุเรือล่มที่ไต้หวัน