‘กลุ่มราษฎรเพื่อการปฏิรูป’ แถลงการณ์ ‘ประยุทธ์’ตัวปัญหาของประเทศ จี้ลาออก ให้บ้านเมืองเดินต่อได้

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม นายวีระ สมความคิด ประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชน และเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Veera Somkwamkid” ระบุถึง แถลงการณ์ #กลุ่มราษฎรเพื่อการปฏิรูปว่า

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านหมดเวลาแล้วที่จะดันทุรังอยู่ในอำนาจต่อไป ประชาชนจำนวนมากออกมาขับไล่ เพราะไม่อาจทนเห็นความเสียหายที่กำลังเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมือง ท่านต้องเสียสละตนเอง ด้วยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้ เพราะท่านคือตัวปัญหาของประเทศที่ทำความเสียหายให้กับประเทศทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ที่สำคัญท่านเป็นผู้ที่สร้างความขัดแย้งของคนในชาติ การเสียสละของท่านจะนำพาให้ประเทศกลับสู่ความสงบสุขอีกครั้ง

ข้อเสนอนี้ เป็นข้อเสนอที่ตรงไปตรงมาที่สุดของ “กลุ่มราษฎรเพื่อการปฏิรูป” เพื่อให้บ้านเมืองกลับสู่ความสงบสุข และเดินไปข้างหน้าได้ โดยมีผู้เห็นชอบร่วมลงนามข้างท้ายนี้

1. นายสมบูรณ์ ทองบุราณ
2. นายวีระ สมความคิด
3. นายไทกร พลสุวรรณ
4. นายเศวต ทินกูล
5.นพ.อนันต์ โลหะพัฒนบำรุง
6. ทนายกฤษณ์ ขำทวี
7. ทนายการุณ ใสงาม
8. น.สพ.ณัฐธนนท์ ศักดิ์ดิษยนนท์
9. นายวัชระ เพชรทอง
10. ทนายบุญธร อุปนันท์
11. นายพิจักษณ์ ตระกูลจันทร์ผง
12.นายองอาจ ตันธนสิน
13. ทนายชูชาติ กันภัย
14. นายณฐปนนท์ ใจจำแปง
15. นางสาวชิณาร์ ฉายแสง
16. นางสาวอาริสา ทิปสน
17. นายจอมพล รุ่งเรืองชูเลิศ
18. นายอนิรุทธิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
19. นายสัมฤทธิ์ ชินวงษ์
20. พ.ต.อ.ดร.วีนัตย์ แดงด้อมยุทธ
21. นางวัฒนา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
22. พล.ต.ต.วิฑรูย์ สัตยเทวา
23. นายภานุพงศ์ มุกดารา
24. นางระวีวรรณ บุนนาค
25. พล.ต.ต.พิชัย ศิลาทอง
26. นายพรพรหม สังขสุข
27. นายชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต
28. พ.ต.ท.วันชัย ทองแผ่น
29. รศ.ตรีเนตร สาระพงษ์
30. นายมานะ มติธรรม

บทความก่อนหน้านี้คณาจารย์มธ. จ่อเข้าเยี่ยม ‘รุ้ง-เพนกวิน’ นำหนังสือ-ชีทการสอนไปให้ในเรือนจำ
บทความถัดไปเชิงบันไดทำเนียบ : 10 ปี จาก ‘ศอฉ.’ ถึง ‘กอร.ฉ.’ ใต้เงา ‘3ป.’