ปชป.ย้ำจุดยืนพรรค ยึดมั่นระบอบปชต.-เทิดทูนสถาบัน ใช้สันติวิธี แก้ปัญหาการเมือง

ปชป.ย้ำจุดยืนพรรค ยึดมั่นระบอบปชต.-สถาบัน ขอส.ส.ยึดข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลการประชุม ส.ส.ว่า ที่ประชุมได้มีการเตรียมความพร้อมการอภิปราย ซึ่งมี ส.ส.ที่ต้องการอภิปรายกันหลายคน โดยที่ประชุมเห็นตรงกันว่า หลักในการอภิปราย จะมีการนำเสนอข้อมูลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศ บนพื้นฐานจุดยืนของพรรคที่ชัดเจนมาโดยตลอด ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นอุดมการณ์ ตั้งแต่ก่อตั้งพรรคจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทางการเมืองปัจจุบันควรใช้แนวทางสันติ ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะโดยฝ่ายใดก็ตาม

นายราเมศ กล่าวต่อว่า ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดในการแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมืองหลังจากที่มีการอภิปรายเสร็จสิ้น โดยให้มีการตั้ง คณะกรรมาธิการ คณะกรรมการ หรือคณะทำงาน แล้วแต่ที่ประชุมจะได้กำหนด เพื่อให้มีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

และที่สำคัญ คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีความจำเป็นต้องชี้ให้เห็นว่า คืออีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเช่นกันในการหาทางออกให้กับประเทศ และจุดยืนของพรรคมีความชัดเจนในเรื่องนี้คือการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่คือ แก้ มาตรา 256 และ ตั้ง สสร. ให้เร็วที่สุดโดยไม่มีการแก้ไข ในหมวด 1 และ หมวด 2 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมไม่ได้มีความกังวลในเรื่องรายละเอียดในญัตติ และย้ำให้ส.ส.ทุกคน ยึดข้อบังคับการประชุมรัฐสภาอย่างเคร่งครัด

บทความก่อนหน้านี้เปิดความหมาย ในหลวง ทรงมีรับสั่ง ‘กล้ามาก เก่งมาก ขอบใจ’ แก่พสกนิกร
บทความถัดไปปตท.ยังมึนตึ้บ ยันเร่งหาสาเหตุท่อก๊าซระเบิด ชี้ เพิ่งใช้งานได้ 24 ปี จาก 40ปี