‘เลขาเพื่อไทย’ อัด รายงานการศึกษา รธน.ก่อนรับหลักการ ไม่มีสาระสำคัญ เหมือนไม่ผ่านการศึกษา

‘เลขาเพื่อไทย’ อัด รายงานการศึกษารัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการ ไม่มีสาระสำคัญ เหมือนไม่ผ่านการศึกษา ชี้ เป็นการเตะถ่วงเวลา-สิ้นเปลืองงบประมาณ

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. … ก่อนรับหลักการ ว่า เป็นการศึกษาที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์และสิ้นเปลืองงบประมาณ เพราะผลของการพิจารณา ไม่มีสาระสำคัญ ไม่มีความเห็นในรายงาน เสมือนไม่ผ่านการศึกษาในรายละเอียดมาก่อน ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อสังเกตุที่เป็นประโยชน์ในรายงานแต่อย่างใด นอกจากนี้ รายงานที่กมธ.ชุดนี้ศึกษาไม่มีมติไปในทิศทางใด เพราะเป็นการรวบรวมเอาความคิดเห็นของกมธ.แต่ละท่านไปรวมไว้ในรายงาน ซึ่งความเห็นดังกล่าว ได้อภิปรายในการประชุมรัฐสภาไปหมดแล้ว และเจตนารมย์ของการแต่งตั้งกมธ.ชุดนี้ เพื่อให้ไปศึกษาก่อนลงมติ เหลือเพียงการลงคะแนนว่าจะรับหลักการหรือไม่ ไม่ต้องมีการอภิปรายเพราะได้มีการอภิปรายแล้ว

“การที่รัฐบาลเตะถ่วงเวลาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นการสุมฟืนเข้ากองไฟ พิสูจน์ว่า รัฐบาลนี้ไม่ได้มีความจริงใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อพวกเราแต่อย่างใด” นายประเสริฐ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้มวลชนพรึบชูภาพวาดผู้ถูกจองจำ น้าเรือนจำ ‘ไผ่ ดาวดิน’ นำอ่าน 8 รายชื่อ
บทความถัดไป‘ผบ.ทบ.’ กำชับ กำลังชายแดนวางมาตรการเข้มป้องโควิด-19 โฟกัส ‘ตาก-ระนอง-เชียงราย’