ประกาศแล้ว! กฎกระทรวงคมนาคม ระเบียบการขอออก-ต่อใบขับขี่ ล่าสุด

ประกาศแล้ว! กฎกระทรวงคมนาคม ระเบียบการขอออก-ต่อใบขับขี่ ล่าสุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม เว็บไชต์ราชกิจจานุเษกษา ได้เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวง คมนาคม เรื่องการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาต 2563 โดยระบุว่า

 

อ่านรายละเอียด

ทั้งนี้ -เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือโดยที่กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถพ.ศ.๒๕๔๘ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานบทบัญญัติเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถการพิจารณาออกใบอนุญาตขับรถและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถและการอบรมและทดสอบการขับรถไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

รวมทั้งควรมีการกำหนดประเภทโรคติดต่อที่ต้องห้าม ในการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถเสียใหม่จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

บทความก่อนหน้านี้เพื่อชาติ อัด ‘ประยุทธ์’ ควรขอโทษคนไทย อย่าพูดอย่างแต่ทำอีกอย่าง ถามต้องการความสงบจริงหรือ?
บทความถัดไปศาลอาญาไม่ให้ประกัน “ตัน สุรนาถ“ คดีพยายามประทุษร้ายพระราชินี