‘บิ๊กแก้ว’ เซ็นแต่งตั้ง 6 ทีมโฆษกทัพไทยใหม่

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ได้แต่งตั้งคณะโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 6 นาย ดังนี้ 1.พล.ท.เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย 2.พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย 3.พล.ต.ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย 4 พ.อ.หญิง ฉัตรรพี พูนศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้ช่วยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย 5.พ.อ.หญิง บัณรสี ชวาลศิลป์ ประจำกรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้ช่วยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย 6.ร.อ.หญิง ฉัตรกนก ณ สงขลา นายทหารคนสนิทรองเสนาธิการทหาร เป็นผู้ช่วยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย

บทความก่อนหน้านี้‘เล็ก คาราบาว’ เผยที่มาเพลง ‘ลูกหลาน’ โซเชียลชื่นชมไม่ลืมอุดมการณ์ประชาธิปไตย
บทความถัดไปพุทธะอิสระ โพสต์ถึง ‘ธนาธร-ปิยบุตร-ช่อ’ เตรียมตัวให้พร้อม ‘กรรมเป็นเครื่องส่อเจตนา’