สภานิสิต-นักศึกษา 7 มหาวิทยาลัย แถลงประณามรัฐบาลสลายชุมนุมคณะราษฎรอันไร้มนุษยธรรม

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 องค์กรและสภาของนิสิต-นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั้ง 7 แห่งประกอบด้วย สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  สภานิสิต องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สภานิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกันในการประณามการสลายการชุมนุมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ (16 ตุลาคม 2563) บริเวณแยกปทุมวันและบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าสยาม

แถลงการณ์ร่วมที่ถูกเผยแพร่ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสและภาษาจีนระบุว่า ตามที่ได้มีการชุมนุมของกลุ่ม “คณะราษฎร 2563” บริเวณแยกปทุมวัน และบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าสยาม ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสลายการชุมนุม ส่งผลให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปผู้เข้าร่วมการชุมนุมได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนั้น

ผู้แทนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้ง 7 แห่ง เห็นว่าการชุมนุมดังกล่าว แม้เป็นการชุมนุมภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ที่มีความร้ายแรงตามมาตรา 5 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่การชุมนุมเป็นไปโดยสงบ สันติ และปราศจากอาวุธ และก็มิได้มีการใช้ความรุนแรงจากกลุ่มผู้ชุมนุมแต่อย่างใด อีกทั้งผู้ชุมนุมในบริเวณดังกล่าวประกอบด้วย เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมประชาชน โดยใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก และใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อรักษาความสงบในบริเวณดังกล่าวเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักสากลและหลักมนุษยธรรมในการควบคุมฝูงชนและการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ชุมนุม

อย่างไรก็ตาม การสลายการชุมนุมที่เกิดขึ้นในเย็นวันที่ 16 ตุลาคม 2563 บริเวณแยกปทุมวัน และบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าสยามมิได้เป็นไปตามหลักสากลในการควบคุมฝูงชนแต่อย่างใด มีการใช้รถฉีดน้ำผสมสารเคมีแรงดันสูงเพื่อขอคืนพื้นที่ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการชุมนุมในบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมากเกิดอาการระคายเคืองผิวหนังและดวงตา ทั้งที่มิได้มีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่างใด เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า การสลายการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่ในวันและช่วงเวลาดังกล่าวนั้น ไม่เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนและหลักความจำเป็นต่อการควบคุมสถานการณ์ อีกทั้งยังไม่เป็นไปตามหลักการควบคุมฝูงชนตามหลักสากล ผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยทั้ง 7 แห่ง จึงขอประณามการสลายการชุมนุมอันไร้มนุษยธรรมที่เกิดขึ้น การสลายการชุมนุมด้วยวิธีการดังกล่าว นอกจากจะส่งผลให้เกิดความแตกแยกในสังคมแล้ว ยังส่งผลทำให้เกิดความสูญเสียที่ไม่จำเป็นอีกจำนวนมาก

ผู้แทนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้ง 7 แห่ง จึงขอเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ให้ปฏิบัติตามหลักสากลและหลักมนุษยธรรมในการควบคุมฝูงชน ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเนื่องจากไม่มีเหตุจำเป็น และเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุม เพื่อให้ประเทศไทยมีความสงบสันติตามระบอบประชาธิปไตยต่อไป
ผู้แทนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้ง 7 แห่ง
17 ตุลาคม 2563

………………………….

Joint Declaration Between
The Student Council of Chulalongkorn university, Thammasat University Student Council, Mahidol University Student Council, Kasetsart University Students Council Board, Chiang Mai University Student Council, Student Council of Srinakharinwirot University, and Student Union of Bangkok University
for the Denunciation of the October 16th 2020’s Riot Control at Pathumwan District.

The crackdown of the people’s party rally done by the forceful hands of the police officials–located at Pathumwan intersection, around the vicinity of BTS Siam on October 16th, 2020–resulted in mass casualties amongst students, and citizens.
We, as the representatives of 7 different universities, highly regard that even though the protest is under the severe state of emergency following section 5 and section 11 of Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation. However, the protest was peaceful and weapon free. All the protestors did cause neither harm nor violence. Moreover, the protestors, including many school and university students, were in the area. Thus, the officials must carefully control the crowd by adopting simple measures before resorting to extreme ones. All of the measures must be used to maintain the tranquility around that area. Yet, the acts and measurements of controlling the protestors must not be against principle adopted universally and human rights.
Nevertheless, in the evening of October 16th, 2020 at Pathumwan intersection, around the vicinity of BTS Siam, riot control protocol was nothing short of immoral and unnecessary; strong jets of chemical fused water were sprayed at protestors in order for police troops to advance, causing numerous protestors who were in contact with the water to suffer from eye and skin irritations, albeit the fact that protestors were rallying peacefully. The student representatives of 7 different universities, therefore condemns this unethical conduct of rally dispersion, which was also not in accordance with the universal principle. To us, not only does this misconduct act as a cause of conflict, it could also potentially cause a needless loss of lives.
We, as the representatives from 7 universities, would like to demand, that all authorized entities ensure that justice is served accordingly, that officials abide by the international human rights laws, that the emergency decree in use should be revoked as there is no basis for it, and lastly that the rights of civilians should be respected to openly protest for the peaceful future of democracy in Thailand.

The Student representatives of 7 universities
October 17, 2020

บทความก่อนหน้านี้E-DUANG : ภายใน”รุก” ปรากฏการ ”ถอย” ภายใน”ถอย” ปรากฎการ”รุก”
บทความถัดไปขอแสดงความนับถือ/ฉบับประจำวันที่ 16-22 ตุลาคม 2563