จนท.ดีเอสไอ 1,000 คน ร่วมปฏิญาณตน อธิบดีให้คำมั่นไร้ทุจริต

วันที่ 1 ต.ค. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล พ.ต.ท.สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ และ พ.ต.อ.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ กว่า 1,000 คน

ร่วมปฏิญาณตน “ข้าราชการ DSI ไร้ทุจริต” และผนึกกำลังสามัคคีแสดงออกถึงเจตนารมณ์ ในการที่จะยึดถือค่านิยมร่วม เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ และซื่อสัตย์ เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์และส่งสาร สู่สาธารณชน ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบรอบ 18 ปี

พ.ต.ท.กรวัชร์ กล่าวว่า ในปีนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 36 กำหนดให้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในคดีพิเศษ

ในช่วงปีที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีผลการดำเนินงานคดีที่สำคัญมากมาย เช่น คดีการฆาตกรรม นายพอละจี รักจงเจริญ หรือ “บิลลี่” การหลอกลวงให้ลงทุนซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศ (Forex-3D), การจับกุมผู้ต้องหา กรณี บริษัท อิเกิ้ลเกตส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก มีพฤติการณ์เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ หลอกลวงผู้เสียหายร่วมลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 200 ล้านบาท, การยึดทรัพย์ตัดวงจรยาเสพติดกว่า 500 ล้านบาท และการบุกค้นแหล่งเก็บสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้ายี่ห้อดัง ย่านภาษีเจริญ มูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท

ที่สำคัญในปีนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 รางวัลแห่งความเป็นเลิศของหน่วยงานภาครัฐ แสดงถึงความสำเร็จด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 2 รางวัล และการบริการภาครัฐอีก 1 รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

พ.ต.ท.กรวัชร์ กล่าวอีกว่า สำหรับสถิติคดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน รวม 2,806 คดี แบ่งเป็นด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จำนวน 911 คดี ด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 540 คดี ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม จำนวน 383 คดี ด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมพิเศษ จำนวน 972 คดี

ในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้คำมั่นว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส

บทความก่อนหน้านี้ศาลแขวงพัทยา ยกฟ้อง 11 ผู้ร่วมชุมนุม คนอยากเลือกตั้ง
บทความถัดไป“อธิบดีท้องถิ่น” เผยวันจ่าย เบี้ยคนชรา-ผู้พิการ เดือนนี้ ขอประชาชนสบายใจได้