“คณะก้าวหน้า” ชุดกลุ่มชาติพันธุ์ หนุนตั้ง เครือข่ายสิทธิในที่ดิน ขยายมวลชนดันวาระแห่งชาติ

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่กลุ่มเครือข่ายชาติพันธุ์ประสบปัญหาสิทธิในที่ดินทำกิน ภายใต้คำสั่งนายกรัฐมนตรี 66/2523 ที่รัฐบาลสมัยนั้นมีมติทำสัญญาจะให้ที่ดินทำกินแก่กลุ่มชาติพันธุ์ แต่จนถึงปัจจุบันกลับยังไม่ได้รับสิทธิในที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นั้น ล่าสุด เครือข่ายชาติพันธุ์ คณะก้าวหน้า จัดเวทีระดมความคิดเห็นโดยมีตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ได้มีมติผลักดันให้มีการจัดตั้ง “เครือข่ายสิทธิในที่ดิน” เพื่อดำเนินการในกรณีดังกล่าวต่อไป

นายเล่าฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล ทนายความและตัวแทนเครือข่ายชาติพันธุ์ คณะก้าวหน้า กล่าวว่า การที่เราร่วมกันจัดตั้ง “เครือข่ายสิทธิในที่ดิน” ก็เพื่อทำงานด้านข้อมูลวิชาการ จัดทำประวัติศาสตร์ที่มาของคนในพื้นที่ สร้างฐานมวลชนหาสมาชิกเพิ่ม โดยไม่จำกัดอยู่แค่เครือข่ายชาติพันธุ์ เพราะปัญหาเรื่องที่ดินทำกินอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จากนั้น จะต้องมีการผลักดันข้อเสนอให้รัฐสภาออกกฎหมายรับรองสิทธิที่ดินและป่าชุมชน สร้างกระบวนการเข้าสู่การยื่นหนังสือข้อเรียกร้องสู่รัฐสภา แสดงความคิดเห็นหรืออาจเสนอ พ.ร.บ.ของตัวเองเข้าสู่สภาก็ได้ นอกจากนี้ต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ของแต่ละชุมชนในเครือข่ายมาทำสื่อเพื่อนำเสนอเรื่องราวทั้งหมดสู่สาธารณชน

“เราจะกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาการไม่ได้รับสิทธิที่ดินเพื่อทำประโยชน์ รวมถึงการได้รับความรุนแรงจากหน่วยงานรัฐในการไล่รื้อคนในชุมชนดั้งเดิมออกนอกพื้นที่อยู่อาศัย โดยใช้ช่องทางและอำนาจตามกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกับมนุษย์ ดังนั้น จากนี้ไปเราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยการรวมตัวของผู้คนที่เดือดร้อนเรื่องที่ดินทั่วประเทศสู่การเรียกร้องและต่อสู้ตามช่องทางของกฎหมายและหาแนวร่วมผ่านการสื่อสารสาธารณะเพื่อยกระดับให้เป็นอีกหนึ่งวาระแห่งชาติ” นายเล่าฟั้ง กล่าว

บทความก่อนหน้านี้เพ็ญสุภา สุขคตะ : พบ “โรงอบสมุนไพร” สายลังกาวงศ์อีกแห่ง ณ แหล่งโบราณคดี ลุ่มน้ำสบแจ่ม “วัดป่าแดง”
บทความถัดไปเลขาป้ายแดง “เพื่อไทย” ย้ำพรรคยึดมั่นแนวทางปชต. ไม่ร่วมสังฆกรรม กมธ.แก้รธน.ปีกรัฐบาล