‘บิ๊กนัต’ ส่งไม้ต่อแม่ทัพฟ้าเรียบร้อย ‘บิ๊กแอร์’ ลั่น นำ ทอ.ไทย เป็นทัพอากาศชั้นนำภูมิภาค

“บิ๊กนัต” ส่งไม้ต่อแม่ทัพฟ้าให้ “บิ๊กแอร์” เรียบร้อย เชื่อมั่นเป็นผู้นำสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กองทัพอากาศ ด้านผบ.ทอ.คนใหม่ลั่นพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสุดความสามารถ

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชกองทัพอากาศ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ และการมอบการบังคับบัญชา ระหว่าง พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ กับ พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.คนใหม่ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ ข้าราชการทหารอากาศ ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี ทั้งนี้กองทัพอากาศยังได้จัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ 18 (F-5) จำนวน 2 เครื่อง, เครื่องบินขับไล่แบบที่ 19 (F-16) จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องบินขับไล่แบบที่ 20 (กริพเพน) จำนวน 2 เครื่อง บินผ่านพิธีเพื่อเป็นเกียรติ

ทั้งนี้ พล.อ.อ.มานัตกล่าวว่า พล.อ.อ.แอร์บูล เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ และมีวิสัยทัศน์อันยาวไกล มีประสบการณ์สูงทั้งในด้านการบิน การบริหาร การปกครอง การต่างประเทศ และวิทยาการแขนงต่างๆ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะครบถ้วน สามารถเป็นผู้นำสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่กองทัพอากาศได้ พวกเราทุกคนจะต้องช่วยเป็นกำลังสำคัญทำหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทัพอากาศและประเทศชาติต่อไป

ด้าน พล.อ.อ.แอร์บูลกล่าวว่า ตนขอรับหน้าที่และการบังคับบัญชา จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ตลอดระยะเวลาที่ตนได้ปฏิบัติราชการในกองทัพอากาศได้ประจักษ์ถึงขีดความสามารถในการทำงานของ พล.อ.อ.มานัต ตลอดมา เป็นนักปกครองและเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้ความสำคัญมุ่งมั่นพัฒนากองทัพอากาศในทุกด้านเป็นผู้ที่ดำรงตนอย่างเรียบง่าย ยึดมั่นในคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทและเสียสละ เพื่อกองทัพอากาศและประเทศชาติ เพื่อให้การพัฒนากองทัพอากาศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตนจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ จะปกครองบังคับบัญชาโดยยึดหลักคุณธรรม จะดำรงความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของกำลังพลกองทัพอากาศ เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาและขับเคลื่อนให้กองทัพอากาศไทย เป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค ดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

บทความก่อนหน้านี้7 แกนนำม็อบ ชูสามนิ้ว-เผาหมาย หน้าสน.บางเขน งงความผิด ซัดอีกกลุ่มชุมนุมกี่ทีก็ไม่โดน
บทความถัดไปลุ้น! คืนเงินสมทบชราภาพผู้ประกันตน บอร์ดประกันสังคมเร่งศึกษาความเป็นไปได้