‘บิ๊กแก้ว’ รับมอบตำแหน่ง ‘ผบ.ทสส.’ ประกาศขอพิทักษ์ 3 สถาบันหลักชาติ

‘บิ๊กแก้ว’ รับมอบตำแหน่ง ‘ผบ.ทสส.’ ขอพิทักษ์ 3 สถาบันหลัก ‘ชาติ -ศาสนา- พระมหากษัตริย์’ และช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ให้กับ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่

โดยมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) และผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี

โดย พล.อ.พรพิพัฒน์กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมากองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านการเตรียมและการใช้กำลังและพัฒนาความเคารพรวมถึงพัฒนาขีดความสามารถ อาวุธยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำหน้าที่ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยต่อประเทศชาติ

ตนเชื่อมั่นว่าภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านใหม่ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ จะนำพากองทัพไทย เป็นหน่วยงานหลักด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงที่มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในทุกมิติและทำหน้าที่ในการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลในการร่วมแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองได้อย่างดีเยี่ยม

ตนขอมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้กับ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ด้าน พล.อ.เฉลิมพลกล่าวว่า ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ตนดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไปนั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ซึ่งตนมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความรับผิดชอบอย่างหาที่สุดไม่ได้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอดีตผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกยุคทุกสมัยได้ร่วมกันเสริมสร้างกองทัพไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนสืบเนื่องตลอดมาจนถึงทุกวันนี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่จะเกษียณชีวิตราชการในครั้งนี้ ได้มุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละเพื่อพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลเป็นอย่างดียิ่ง

ตนและเพื่อนข้าราชการทุกคนขอให้คำมั่นว่าจะร่วมการปฏิบัติหน้าที่เพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาสและเสริมสร้างเกียรติภูมิของกองทัพไทยตลอดจนจะมุ่งมั่นทุ่มเท เสียสละและยึดถือพระราชพิธีนิทาน 5 และนโยบายของรัฐบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติใน

ในวาระสำคัญนี้ตนขอรับหน้าที่และการบังคับบัญชาในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเริ่มพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.พรพิพัฒน์ได้มอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกับผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผบ. เหล่าทัพชุดใหม่

บทความก่อนหน้านี้‘อนุชา’ เสียดาย ฝ่ายค้านไม่ร่วมกมธ.แก้รธน. แทนที่จะได้ช่วยกันคิด แก้ปัญหาประเทศ
บทความถัดไปคลังชี้ 9 เดือนแรกปีงบ’63 รัฐขาดดุล 4.7 แสนล้านบาท