“ประวิตร” หนุน กกท. วางแผนจัดกิจกรรมกีฬา เสริมรายได้ประชาชน ฟื้นประเทศจากโควิด

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00​ น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร Corporate Governance &Leadership : CG & leadership ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563) ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญในเรื่องการ ประกาศกำหนดชนิดกีฬาเพิ่มเติม คือ คิกบ็อกซิ่ง (Kickboxing) แนวทางแก้ปัญหาอุปสรรคการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564​ (ค.ศ. 2021) แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานของผู้ว่า กกท ประจำปีงบประมาณ 2564 และให้ความเห็นชอบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำปี 2563

พลเอกประวิตร กล่าวว่า ตามที่ คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบ และมีข้อสังเกตในเรื่องต่าง ๆ ขอให้ กกท.นำข้อสังเกตของคณะกรรมการไปประกอบการพิจารณา และเร่งรัดให้เป็นไปตามเป้าหมาย และขอเน้นย้ำ ในเรื่องการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2564 เป็นการเริ่มปีงบประมาณใหม่ ให้ดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญที่สุด ขอให้ได้ติดตามการใช้จ่ายให้ทันตามห้วงเวลาที่รัฐบาลกำหนด และให้การกีฬาแห่งประเทศไทย เร่งรัดพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการภายใน ให้สามารถ ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านการกีฬาของประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของสมาคมกีฬาต่างๆ ให้เกิดความรวดเร็ว เป็นระบบ อย่างชัดเจน เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว พร้อมทั้งพิจารณาจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ กิจกรรมเดิน-วิ่ง การปั่นจักรยาน การออกกำลังกาย และการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประเทศให้มากขึ้น เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจให้แต่ละภูมิภาค มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของสมาคมกีฬา ให้พิจารณา สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการจัดการแข่งขัน ชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อเปิดกว้างให้มีการพิจารณานักกีฬาที่มีศักยภาพตามความต้องการของแต่ละสมาคมกีฬา อย่างแท้จริง

บทความก่อนหน้านี้‘ปดิพัทธ์’ กังขา มติ ครม.เปลี่ยนผังเมือง ‘จะนะ’ จากพื้นที่สีเขียวเป็นอุตสาหกรรม
บทความถัดไปทำเนียบคึกคัก บิ๊ก ขรก.ดอดพบ ‘บิ๊กตู่’