ครม.ตั้ง ‘ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ’ หลานบิ๊กจิ๋ว นั่งที่ปรึกษา รมต.อนุชา

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง หม่อมหลวง สุนทรชัย ชยางกูร ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายเอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ 2.นายสรสินธุ ไตรจักรภพ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง

บทความก่อนหน้านี้‘นายกฯ’ ยันคืนตั๋วสายการบินระหว่างประเทศ เพราะพิษโควิด แค่ 31 ต.ค.นี้
บทความถัดไปรัฐสภา ได้คะแนนเกรด A ประเมินคุณธรรมโปร่งใสหน่วยงานรัฐ ป.ป.ช.