ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง สุรพงษ์-อรุณ ผู้ช่วยเลขาธิการ-ผู้ตรวจการ ป.ป.ช.

ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง สุรพงษ์-อรุณ ผู้ช่วยเลขาธิการ-ผู้ตรวจการ ป.ป.ช.

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 29 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เนื้อหารระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ชาติ ให้ดำงตำแหนประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย

ดังนี้

1. นายสุรพงษ์ อินทรถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ รองเลขาธิการคณะกรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2. พลตำรวจตรี อรุณ อมรวิริยะกุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ชาติ ภาค 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พศ. 2563 เป็นตันไปประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

บทความก่อนหน้านี้Act สิ Art เทศกาลศิลปะ ที่จะไม่ทน! ศิลปะจะไม่ทนอีกต่อไป
บทความถัดไปวัน ปฏิเสธนั่งรองเลขาฯเพื่อไทย บอกใจร้อน ชอบพูดการเมืองแบบนี้ เกรงพรรคจะเสีย