‘บิ๊กนัต’ควง’บิ๊กแอร์บูล’ชมทดสอบอากาศยานไร้คนขับขนส่งครุภัณฑ์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ(ผบ.ทอ.)และ พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (ผทค.ทอ.) ว่าที่ ผบ.ทอ.คนใหม่ เยี่ยมชมการทดสอบการปฏิบัติของอากาศยานไร้คนขับ ในการขนส่งพัสดุ และครุภัณฑ์ที่จำเป็น จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ไปยัง โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ซึ่งทั้ง 2 โรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศอากาศยานไร้คนขับดังกล่าว เป็นผลงานจากโครงการผลิตนวัตกรรมของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ร่วมกับ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) ภายใต้นโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการผลิตอากาศยานไร้คนขับให้มีขีดความสามารถในการกระจายเสียงและส่งของ เพื่อรองรับสถานการณ์ในช่วงภาวะฉุกเฉิน ภัยธรรมชาติ หรือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพอากาศ สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้นวัตกรรมช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน โดยมีพิสัยการบิน 10 กิโลเมตร ระยะทางบินสูงสุด 16 กิโลเมตร ความเร็วเดินทาง 43 กม./ชม. น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 5 กิโลกรัม เวลาการบิน 45 นาที

สำหรับอากาศยานไร้คนขับที่มีขีดความสามารถในการกระจายเสียง มีชื่อว่า “จักจั่น” และอากาศยานไร้คนขับที่มีขีดความสามารถในการขนส่งพัสดุ มีชื่อว่า “ม้าบิน” อย่างไรก็ตาม การประดิษฐ์คิดค้น วิจัย และพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เป็นสิ่งที่กองทัพอากาศให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการนำ “ปัญญาของคนไทย” เข้าไปพัฒนาต่อยอดในทุกมิติและทุกระบบงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบปฏิบัติการ ซอฟท์แวร์ หรือแม้กระทั่งระบบอาวุธในอนาคต

บทความก่อนหน้านี้ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ นัดหยุดงาน ต้องแจ้งก่อน 24 ชม.
บทความถัดไปเมื่อแวดวงการเมือง เจอคลื่น “ดิสรัปชั่น”