ครม. เห็นชอบตั้งซี 10 ศธ. 9 ตำแหน่ง

ครม. เห็นชอบตั้งซี 10 ศธ. 9 ตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 29 กันยายน นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ซี 10 ตามที่ศธ. เสนอ ดังนี้ 1 นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค (ศธภ.)10 เป็น รองปลัดศธ. 2 นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการศธ. เป็นรองปลัดศธ. 3 นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการศธ. เป็น รองปลัดศธ. 4 นายวรัท พฤกษาทวีกุล ผู้ตรวจราชการศธ. เป็นเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 5 นายยศพล เวณุโกเศศ ศธภ.8 ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) 6 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการศธ. เป็น รองเลขาธิการกอศ. 7 นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการศธ. เป็น รองเลขาธิการสภาการศึกษา 8 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการศธ. เป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) และ9.นางสุดา สุขอำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร งานบุคคลและนิติการ(สพร.) สพฐ เป็น ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส
นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า สำหรับเหตุผลการแต่งตั้งนั้น พิจารณาตามความเหมาะสม อย่างเช่นในส่วนของนายยศพล ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองเลขาธิการกอศ. เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องครูและบุคลกรทางการศึกษา ก็จะไปช่วยเรื่องการเพิ่มอัตรากำลังครู ในส่วนของอาชีวะ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเราต้องปรับหลักสูตร ต้องการคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอน รวมถึงตำแหน่งและผลตอบแทนที่อาจจะต้องยกระดับทั้งหมด ส่วนนายมณฑล มีประสบการณ์ด้านเอกชน ซึ่งทางอาชีวศึกษาเอกชน มีปัญหาไม่ได้มีการขับเคลื่อนอย่างเข้มข้น คิดว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ เป็นการวางคนตรงกับความต้องการและความขาดแคลนในแต่ละเรื่องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
บทความก่อนหน้านี้ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ ร่วมกับ ตลาดอิงน้ำสามโคก,อสม.บางเตย,รพ.สต.บางเตย,เทศบาลบางเตย,และชุมชนคันทรีพาร์ค15 จัดโครงการ”ตลาดอิงน้ำสามโคกและชาวชุมชนบางเตยปลอดบุหรี่”
บทความถัดไป“สุรพล เกียรติไชยากร” เฮ ศาลยกคำร้อง คดีใส่ซองทำบุญ เลือกตั้งเชียงใหม่ เขต 8