สมัชชาคนจน ประณาม! ส.ส.-ส.ว. เล่นละครแหกตาประชาชน ซื้อเวลาแก้รัฐธรรมนูญ

สมัชชาคนจน ออกแถลงการณ์ ประณาม ส.ส.-ส.ว. เล่นละครแหกตาประชาชน ซื้อเวลาแก้รัฐธรรมนูญ ไม่เห็นหัวประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. กลุ่มสมัชชาคนจน ออกแถลงการณ์สมัชชาคนจน เรื่อง หยุด !!! ซื้อเวลา เร่งแก้รัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า สมัชชาคนจน ได้คัดค้านรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตั้งแต่ต้น เพราะเห็นว่า รัฐธรรมนูญ ปี 2560 เกิดขึ้นจากรัฐบาลทหารที่ยึดอำนาจอธิปไตยของประชาชนและทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ดังนั้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้ นอกจากจะไม่มีความเป็นประชาธิปไตยแล้ว ยังไม่เอื้อประโยชน์ที่ดีต่อวิถีชีวิต การทำมาหากิน และกระบวนการแก้ไขปัญหาที่คนจนได้รับผลกระทบ อีกทั้งยังสร้างปัญหาใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นอีกด้วย เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ลดทอนโอกาสของประชาชนในการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย และการกำกับตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล เราได้เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาโดยตลอด และเราให้ความสนใจติดตามสถานการณ์การชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2563 ที่ประชุมรัฐสภาได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 6 ฉบับ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ทั้ง 6 ฉบับ ก่อนรับหลักการ ตามที่ปรากฏในสื่อทั่วไปนั้น

สมัชชาคนจน มีความเห็นว่า การที่สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 228 คน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 203 คน เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ทั้ง 6 ฉบับ ก่อนรับหลักการนั้น เป็นการเล่นละครในสภาแหกตาประชาชนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ฝ่ายรัฐบาล ทั้งที่เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่มีความละอาย

รวมทั้งใช้วิธีสมคบกับสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจเผด็จการรัฐสภาเล่นเกมการเมือง เพื่อซื้อเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไป เพื่อให้ตนเองพวกพ้องอยู่ในอำนาจยาวนานยิ่งขึ้น การกระทำดังกล่าวนี้ เป็นการกระทำที่ลุแก่อำนาจ ไม่เห็นหัวประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งและการเผชิญหน้า จนทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ได้

สมัชชาคนจน จึงขอประณามการกระทำของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั้ง 431 คน ที่สมคบกันซื้อเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และขอเรียกร้องรัฐบาลและรัฐสภาเร่งรัดให้เกิดกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยทันที พร้อมทั้งให้หยุดการใช้เล่ห์เหลี่ยมกลเกมส์ทางการเมืองเพื่อยื้อหรือถ่วงเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทุกท่าน เดินลงสู่ถนนร่วมกันรณรงค์ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยประชาชน

ประชาธิปไตยที่กินได้ การเมืองที่เห็นหัวคนจน

บทความก่อนหน้านี้หญิงหน่อย ลาออก ปธ.ยุทธศาสตร์เพื่อไทยแล้ว ยันยังสู้อยู่เคียง ปชช.-ประชาธิปไตยต่อไป
บทความถัดไปส.ว.เสรี ฉะแก้รธน.แค่นี้ต้องใช้งบหมื่นล้าน ลั่นคนกลุ่มหนึ่งตัดสินใจแทนทั้งประเทศได้หรือ