เปิด31 รายชื่อ ส.ว.-ส.ส.นั่งกมธ.ศึกษาแก้ รธน.ไร้ชื่อฝ่ายค้าร่วม เล็งถกนัดแรก 30 ก.ย.

เปิด31 รายชื่อ ส.ว.-ส.ส.นั่งกมธ.ศึกษาแก้ รธน.ไร้ชื่อฝ่ายค้าร่วม เล็งถกนัดแรก 30 ก.ย.

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. รายงานข่าวจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาญัตติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม รวม 6 ฉบับ ใช้เวลา 2 วัน มีมติตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พุทธศักราช ….ก่อนรับหลักการจำนวน 6 ฉบับ จำนวน 45 คนนั้น โดยแบ่งเป็น สมาชิกวุฒิสภา 15 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 30 คน พรรคพลังประชารัฐ 8 คน พรรคภูมิใจไทย 4 พรรคก้าวไกล 3 พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน พรรคเสรีรวมไทย 1 พรรคประชาชาติ 1 พรรคเศรษฐกิจใหม่ 1 นั้น และในขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ส่งชื่อตัวแทนพรรคเข้าร่วม ทำให้เหลือ 31 คน

สำหรับรายชื่อ สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 15 คน ประกอบด้วย 1. นายกล้านรงค์ จันทึก 2. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 3. นายจเด็จ อินสว่าง 4. นายเจตน์ ศิรธรานนท์ 5. พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 6. นายดิเรกฤทธ์ เดชครองธรรม 7. นายตวง อันทะไชย 8. นายถวิล เปลี่ยนศรี 9. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ 10. นายวรารัตน์ อติแพทย์ 11. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ 12. พลเอกสมเจตน์ บุญถนอม 13. นายสมชาย แสวงการ 14. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ และ15. นายเสรี สุวรรณภานนท์

ส่วนของส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ประกอบด้วย 1.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 2.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 3.นายไพบูลย์ นิติตะวัน 4.นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ 5.นายรงค์ บุญสวยขวัญ 6.นายวิเชียร ชวลิต 7. นายบุญสิงห์ วรินรักษ์ 8. นายสุชาติ อุสาหะ

พรรคภูมิใจไทย ประกอบด้วย 1.นายศุภชัย ใจสมุทร 2. นายวิรัตน์ พันธุมะผล 3. น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช 4.นายณัฐชนน ศรีก่อเกื้อ

พรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย 1.นายอิสสระ สมชัย 2.นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ 3. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ และพรรคชาติไทยพัฒนา ประกอบด้วย 1.นายนิกร จำนง

รายงานข่าวแจ้งว่า ทั้งนี้พรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ไม่ส่งรายชื่อร่วมด้วย ทั้งนี้จะมีการกำหนดประชุมคณะกรรมาธิการฯ ประชุมนัดแรก วันที่ 30 ก.ย.เวลา 10.00 น. ห้องประชุมกรรมาธิการ 307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

บทความก่อนหน้านี้ตร.เร่งสรุปภาพรวมชุมนุมหน้ารัฐสภา ตรวจสอบความเสียหาย-คนทำผิดกฎหมาย
บทความถัดไป“อนุชา” ยัน รัฐบาลไม่ยื้อเวลา บอกขออีกเดือน ให้ไว้ใจ เดี๋ยวจะเห็นปชต.เบ่งบาน