ป.ป.ช.เปิดเซฟ “วิทัย รัตนากร” ผอ.ออมสินคนใหม่ รวย เกือบ 400 ล้าน

“วิทัย รัตนากร” ผอ.ออมสินคนใหม่ รวย เกือบ 400 ล้าน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน สำนักตรวจสอบสินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ของนายวิทัย รัตนากร กรณีเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการและกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 1 ก.ค.63 และคู่สมรส พบว่า มีทรัพย์สิน 397,860,400 บาท มีหนี้สิน 106,636 บาท, นายกฤษณะ บุญยะชัย กรณีเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 ก.ค.63 และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 9,143,098 บาท มีหนี้สิน 1,500,000 บาท, พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม กรณีเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 ก.ค.63 และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 29,339,998 บาท ไม่มีหนี้สิน และนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท กรณีเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ก.ค.63 และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 67,421,987 บาท และมีหนี้สิน 4,400,486 บาท

บทความก่อนหน้านี้นักวิชาการ เชื่อ รัฐสภายื้อแก้รธน. เพื่อซื้อเวลาให้รัฐจัดการกับการต่อต้านของปชช.
บทความถัดไปตร.เร่งสรุปภาพรวมชุมนุมหน้ารัฐสภา ตรวจสอบความเสียหาย-คนทำผิดกฎหมาย