อย่าตกใจ! 26-27 ก.ย.นี้ ทบ.แจ้งย้ายกำลังพล-ยุทโธปกรณ์

อย่าตกใจ! 26-27 ก.ย.นี้ ทบ.แจ้งย้ายกำลังพล-ยุทโธปกรณ์

“กองทัพบก” แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ของหน่วยกองพลทหารปืนใหญ่ฯ ระหว่าง 26 – 27 ก.ย.63 โดยมีเส้นทางไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และเส้นทางค่ายวังน้อย
เมื่อวันที่ 25 ก.ย.63 พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง เปิดเผยว่า ในวันที่ 26-27 ก.ย. 63 กองทัพบกจะเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะของกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เพื่อทำการฝึกเดินทางไกล และพักแรมของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/63 โดยใช้เส้นทางดังนี้คือ

วันที่ 26 ก.ย. 63
เวลา 05.00 น. เคลื่อนย้ายจาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 ถ.ทหาร – ถ.ประดิพัทธ์ – ผ่านย่านพหลโยธิน – ถ.กำแพงเพชร – ถ.วิภาวดีรังสิต – ถ.รังสิต – นครนายก – อ.ธัญบุรี – อ.องครักษ์ ปลายทาง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก และเคลื่อนย้ายกลับ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 ตามเส้นทางเดิม วันที่ 27 ก.ย.63 เวลา 20.00 น.

เวลา 06.00 น. เคลื่อนย้ายจาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ ถ.ทหาร – ถ.ประดิพัทธ์ – ผ่านย่านพหลโยธิน – ถ.กำแพงเพชร – ถ.วิภาวดีรังสิต – ถ.รังสิต-นครนายก – อ.ธัญบุรี – อ.องครักษ์ ปลายทาง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก และเคลื่อนย้ายกลับ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ ตามเส้นทางเดิม ในวันที่ 27 ก.ย. 63 เวลา 12.00 น.

เวลา 06.00 น. เคลื่อนย้ายจาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ถ.แจ้งวัฒนะ – ถ.วิภาวดีรังสิต – ถ.พหลโยธิน ปลายทาง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และเคลื่อนย้ายกลับ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ตามเส้นทางเดิม ในวันที่ 27 ก.ย. 63 เวลา 20.00 น.

เวลา 06.00 น. เคลื่อนย้ายจาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ถ.เดชะตุงคะ – ถ.วิภาวดีรังสิต – ถ.รังสิต–องครักษ์ ปลายทางโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก และเคลื่อนย้ายกลับ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ตามเส้นทางเดิม ในวันที่ 27 ก.ย. 63 เวลา 20.00 น.

เวลา 08.00 น. เคลื่อนย้ายจาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ถ.แจ้งวัฒนะ – ถ.วิภาวดีรังสิต – ถ.พหลโยธิน ปลายทาง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และเคลื่อนย้ายกลับ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ตามเส้นทางเดิม ในวันที่ 26 ก.ย. 63 เวลา 20.00 น.

บทความก่อนหน้านี้แห่ลงทะเบียนบัตรทอง หวั่นสิทธิเต็ม สปสช.รับกระทบ 2 ล้านคน
บทความถัดไป‘การบินไทย’ หารายได้เสริม จัดแพคเกจฝึกบินจำลอง สานฝันคนรักการบิน