‘บิ๊กป้อม’ เร่งพัฒนาพื้นที่แก้มลิง ทุ่งหิน จ.สมุทรสงคราม เพิ่มแหล่งน้ำช่วยปชช.

‘บิ๊กป้อม’ เร่งพัฒนาพื้นที่แก้มลิง ทุ่งหิน จ.สมุทรสงคราม เพิ่มแหล่งน้ำช่วยปชช.

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวต้อนรับ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) รายงานสรุปภาพรวมแนวทางการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอการดำเนินการจัดการและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงทุ่งหิน หลังจากนั้น คณะรองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ เดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินการในพื้นที่ก่อสร้างโครงการบริเวณตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า โครงการแก้มลิงทุ่งหินที่ได้เดินทางมาตรวจราชการในวันนี้เป็นการเสนอโครงการโดยจังหวัดสมุทรสงครามในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำและแหล่งน้ำผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภคในพื้นที่ 2,623 ไร่ แบ่งระยะการดำเนินการออกเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 ดำเนินการการขุดลอกแก้มลิงทุ่งหิน​ เพื่อให้มีความจุ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะที่ 2 การก่อสร้างโรงกรองน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา ขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง​

ระยะที่ 3 การปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าแก้มลิงทุ่งหินความยาว 6.8 กิโลเมตร และในระยะที่ 4 จะมีการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า ในพื้นที่ 250 ไร่ และการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ สำหรับใช้เป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดใกล้เคียง โดยวันนี้ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานศึกษาความเป็นไปได้ ให้มีความชัดเจนทั้งด้านเทคนิค​ สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย เพื่อจะได้บูรณาการและขับเคลื่อนร่วมกัน โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กำกับติดตามการดำเนินงาน และมอบหมายให้กรมชลประทานการประปาส่วนภูมิภาค กรมทางหลวงชนบท และกรมโยธาธิการและผังเมือง ไปศึกษาสำรวจออกแบบในส่วนที่เกี่ยวข้องและขอให้ทุกหน่วยงาน ช่วยกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของจังหวัด ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยทั่วไป

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การพัฒนาโครงการแก้มลิงทุ่งหินเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำจืด และแหล่งน้ำผลิตประปา เพื่อการอุปโภค-บริโภค จำเป็นต้องพิจารณาถึงความมั่นคงของน้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ทั้งนี้ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพื้นที่ 3 น้ำ คือ น้ำจืดจากแม่น้ำแม่กลอง​ น้ำเค็มจากทะเล และน้ำกร่อยจากอิทธิพลน้ำทะเลหนุน ทำให้มีความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพน้ำโดยเฉพาะความเค็มของน้ำ​ เพื่อให้โครงการสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ต้องดำเนินการการศึกษาวิธีเก็บกักน้ำและรักษาคุณภาพน้ำให้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ ในส่วนของการดำเนินการขุดลอกแก้มลิง ต้องมีแผน/มาตรการรองรับแก้ไขปัญหากรณีดินอ่อน รวมถึงปริมาณมูลดินที่ขุดออกจากแก้มลิงต้องจัดหาพื้นที่ทิ้งดิน การจำหน่ายมูลดิน โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

 

บทความก่อนหน้านี้“ธนาธร” ร่วมเวที Oslo Freedom Forum 2020 ชี้การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมีหวังสุดในยุคนี้
บทความถัดไป‘วิษณุ’ ยัน ไม่เคยคุย ส.ว. ส่งร่างแก้รธน.ของรัฐบาลเสียบ เชื่อไม่มีใครมองยื้อเวลา ยกเว้นสื่อ