‘เขตรัฐ’ ยื่น’ชวน’ ขอจัดสรรเวลาอภิปราย ย้ำรปช.ค้านแก้ไข รธน. ไม่จำเป็นต้องเคารพมติวิปรบ.

เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่รัฐสภา นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.)ในฐานะโฆษกพรรค ยื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เกี่ยวกับการจัดสรรเวลาให้แก่สมาชิกรัฐสภาเพื่ออภิปรายร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และจุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ นายเขตรัฐ กล่าวว่า วันนี้ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล แต่เป็นเรื่องของฝ่ายเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย จากที่พรรครปช.เคยมีมติว่ารัฐธรรมนูญฉบับ 2560 เป็นฉบับที่ดีฉบับหนึ่ง เป็นการถอดบทเรียนจากความขัดแย้งมากว่า 10 ปี และรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทของประเทศ ทำให้การแก้ไขไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วน วันนี้ถึงแม้ว่าพรรครปช.จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาล แต่วันนี้ไม่ใช่การพิจารณางบประมาณแผ่นดินที่จำเป็นต้องเคารพมติ วิปรัฐบาล จึงเห็นว่าการจัดสรรเวลาในการอภิปรายต้องจัดสรรตามหลักการระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะถึงแม้พรรครปช.จะมี ส.ส.เพียง 5 เสียง แต่ก็ควรได้รับการจัดสรรเวลาเท่าๆกับพรรคที่เห็นด้วยกับการแก้ไข

“ผมมีข้อสังเกตเรื่องความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ มาตรา 77 และ มาตรา 78 ซึ่งพรรครปช.ได้มีการศึกษาร่างแก้ไขทั้ง 6 ญัตติ ที่จะมีการแก้ไข และมีความคิดเห็นว่าโดยนัยยะของ มาตรา 77 วรรค2 มีใจความสำคัญ 3 ข้อ คือ 1.ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 2.วิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ก่อนการตรากฎหมาย การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชน และ 3.การนำความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบมาประกอบการพิจารณาในการตรากฎหมายทุกขั้นตอน รัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นฉบับที่มีประชาชน จำนวน 16.8 ล้านคน ร่วมกันลงมติรับร่าง หากเปรียบเทียบเป็นจำสวน ส.ส. ในการเลือกตั้งตามสัดส่วนแล้ว เทียบได้กับ ส.ส.ประมาณ 240 กว่าคน ดังนั้นขอให้ติดตามการอภิปรายขอ งส.ส.พรรค รปช. ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น มุมมอง และแง่คิด และขอทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรที่ประชาชนได้มอบหมายให้ในสภาฯทรงเกียรติแห่งนี้”โฆษก พรรครปช. กล่าว

บทความก่อนหน้านี้สร้างเอดจ์ ดาต้าเซ็นเตอร์ ที่ยั่งยืน
บทความถัดไป“ชวน” วอนสมาชิกรัฐสภาลงมติ 6 ญัตติ อย่างกระชับ ปมตั้งกมธ.ศึกษา แล้วแต่ที่ประชุม