ไพบูลย์ ข้องใจชวน เลือกปฏิบัติ ไม่ส่งศาลตีความ 4ญัตติแก้รธน.ฉบับฝ่ายค้าน

“ไพบูลย์” จ่อถามเหตุผล หลังไม่บรรจุญัตติให้รัฐสภาส่งศาลรธน.ตีความ 4 ญัตติฝ่ายค้าน ชี้ เลือกปฏิบัติหรือไม่ เตรียมชงให้พิจารณาร่างรธน. ฉบับ พท.-พรรคร่วมรบ. ไปด้วยกัน เหตุมีหลักการแก้256- ตั้งส.ส.ร. เหมือนกัน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ตามที่ได้ยื่นญัตติขอให้รัฐสภามีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีร่างรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับของพรรคฝ่ายค้านมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ต่อประธานรัฐสภาเมื่อวันที่ 16 กันยายน เป็นญัตติด่วน ซึ่งคาดว่า จะบรรจุญัตติดังกล่าวในระเบียบวาระการประชุม แต่ประธานรัฐสภาไม่บรรจุเข้าระเบียบวาระ ส่วนญัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งเพิ่งถอนเรื่องไปแก้ไขลงลายมือชื่อกันใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจมีการลงลายมือชื่อเสนอญัตติแทนกัน ประธานรัฐสภากลับบรรจุระเบียบวาระเฉพาะญัตติของพรรคฝ่ายค้านเป็นเรื่องด่วนที่ 6 ซึ่งตนเห็นว่าการบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุมว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือไม่

นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า การประชุมรัฐสภา วันที่ 23 กันยายนนี้ ตนจะขอทราบเหตุผลที่มีการไม่บรรจุญัตติให้รัฐสภาพิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งที่ยื่นประธานรัฐสภาในวันเดียวกับเรื่องด่วนที่ 6 และจะเสนอในที่ประชุมรัฐสภาตามข้อบังคับการประชุม ข้อ 32 (1) และ (2) ให้นำร่างรัฐธรรมนูญเรื่องด่วนที่ 1 และเรื่องด่วนที่ 2 มาพิจารณาด้วยกันเพราะมีหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และให้จัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เหมือนกัน ไม่มีการโต้แย้งเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในการเสนอญัตติทั้งสอง แต่เรื่องด่วนที่ 3 ถึง 6 เป็นญัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มที่มีข้อโต้แย้งว่ามีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มีการยื่นญัตติต่อประธานรัฐสภาเป็นญัตติด่วนเพื่อขอให้รัฐสภาส่งปัญหาของญัตติตามเรื่องด่วนที่ 3 ถึง 6 ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามข้อบังคับที่ 31 จึงควรรอไปพิจารณาพร้อมกันในสมัยประชุมหน้า

“เพราะหากที่ประชุมรัฐสภามีมติให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 4 ฉบับตามเรื่องด่วนที่ 3 ถึง 6 ก็ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยก่อนว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ จึงค่อยดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้”

 

บทความก่อนหน้านี้“สิระ” เอาผิด เต้พระราม 7 และอีก 2 ส.ส. ร่วมชุมนุม 19 ก.ย. เตรียมยื่นยุบพรรค ตรวจสอบจริยธรรม
บทความถัดไปชวนสนุกช้อปแสตมป์จัดหนัก กับ “เซ็นเซชั่น กราโนล่า” ที่เซเว่น อีเลฟเว่น ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 23 ตุลาคม 2563