ผู้ช่วย ผบ.ตร. เปิดสัมมนาการบังคับใช้กฎหมายประมง ศนูย์ PIPO เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน

วันนี้ (19 ก.ย.63) เวลา 09.30 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ พล.ต.อ.จักรทิพย์
ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. / ผอ.ศพดส.ตร. เดินทางมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายภาคประมง โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ PIPO
โดยมี นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่จาก ศรชล., กรมประมง, กรมเจ้าท่า
และแรงงานจังหวัดฯ เข้าร่วมสัมมนา

โดยโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายภาคประมง
โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ PIPO จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งประกาศต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิด ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการประมงและแรงงานภาคประมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบังคับใช้กฎหมาย เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม รวดเร็ว ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระดมความคิดเห็นจาก

ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อทราบประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ โดยร่วมกัน
เสนอแนะแนวแนวทางในการแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้อง โดยการทำงานแบบบูรณาการโดยมี ผู้เข้ารับการสัมมนา ได้แก่ รอง ผบก.ภ.จว. (คุมงานสอบสวน) 23 จว., เจ้าหน้าที่ประสานงานความมั่นคง ศรชล. ชุดตรวจจับทางทะเล กรมประมง พนักงานเจ้าหน้าที่กรมประมงและกรม

สวัสดิการแรงงาน ของศูนย์ PIPO 30 ศูนย์ และองค์ฟรีดอมฟันจ์ประเทศไทย รวมผู้เข้าร่วมสัมมนาวิทยากรและเจ้าหน้าที่จัดโครงการ จำนวน 130 คน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และประกาศต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิด ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการประมงและแรงงานภาคประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ PIPO เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ สามารถบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม​ รวดเร็ว ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ได้ พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ผู้ช่วยผบ.ตร. และนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ PIPO
ณ โรงแรมแซนดาเลย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

บทความก่อนหน้านี้#ให้มันจบที่รุ่นเรา ทยอยสมทบ ‘ท่าพระจันทร์’ สธ. ตั้งซุ้มคัดกรองโควิด
บทความถัดไปส่องข้อกฎหมาย กรณีเลี้ยงสัตว์จำนวนเกินสมควรแล้วสร้างความเดือร้อน / พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณสัตว์