ชาวสรงประภาเฮ! ศาลปกครองสั่ง กทม.ระงับเวนคืนที่ดินก่อสร้างถนนเลียบคลองฯ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ศาลปกครอง ถ.เเจ้งวัฒนะ ศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาสั่งให้กรุงเทพมหานครระงับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อก่อสร้างถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออก เชื่อมระหว่างถนนแจ้งวัฒนะกับถนนสรงประภา ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น โดยคดีนี้นายศักดิ์ณรงค์ ทยาเศรษฐ์ กับพวกรวม 6 คน เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในแนวเขตที่ดินเวนคืนดังกล่าว ยื่นฟ้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-2 ว่าขณะออกประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อก่อสร้างถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออกเชื่อมระหว่างถนนแจ้งวัฒนะกับถนนสรงประภา มีการใช้บังคับรัฐธรรมนูญ 60 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562 แล้ว การที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้เสนอคณะรัฐมนตรีออก พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ในการเข้าไปสำรวจทรัพย์สินและตกลงซื้อขายกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนด แต่กลับตกลงซื้อขายกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์โดยใช้วิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2500 ซึ่งเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานราชการ ทำให้อาจมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย

ดังนั้น หากปล่อยให้มีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามโครงการโดยใช้วิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2500 ต่อไป ย่อมทำให้นายศักดิ์ณรงค์ กับพวก ได้รับความเดือดร้อนเสียหายในระหว่างพิจารณาคดีของศาลและยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง จึงมีมูลและมีเหตุเพียงพอที่ศาลจะนำมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษามาใช้ อีกทั้งเห็นว่าการมีคำสั่งให้กรุงเทพมหานครระงับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยการใช้วิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2500 ในโครงการไว้ก่อน ย่อมทำให้กรุงเทพมหานครได้มีโอกาสพิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินงานตามโครงการ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นเงินค่าทดแทนที่จะต้องนำไปจ่ายให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะเป็นผลดีแก่การบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร จึงมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา สั่งกรุงเทพมหานครระงับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไว้ก่อน

บทความก่อนหน้านี้‘ประยุทธ์’ โพสต์โชว์ พบปะพูดคุย กับนักเศรษฐศาสตร์ หาทางออกวิกฤตประเทศ
บทความถัดไปหนุ่มรถดูดส้วม ประกาศปกป้องม็อบ ใครเข้าใกล้นศ.จะสาดขี้