ทบ.จัดยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ พิธีเทิดเกียรติทหารเกษียณอายุราชการ

ทบ.จัดพิธีเทิดเกียรติทหารเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ กองทัพบกโดยหน่วยทหารทั่วประเทศกำหนดจัด “พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารให้กับกำลังพลที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ” เพื่อเชิดชูเกียรติข้าราชการทหารในทุกระดับที่ปฏิบัติงาน ด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ ตามภาระหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบก ประเทศชาติ และประชาชนมาตลอดระยะเวลารับราชการ

โดยจัดขึ้นทั้งในระดับกองทัพบก, ระดับเหล่าสายวิทยาการ และระดับหน่วยที่ผู้เกษียณสังกัดอยู่ โดยมีการจัดพิธีอย่างสมเกียรติ เป็นแบบอย่างให้กับกำลังพลที่ยังประจำการอยู่ได้ประจักษ์ และสอดคล้องกับมาตรการป้องกัน Covid-19 ประกอบด้วย พิธีทางศาสนา, การสวนสนามเทิดเกียรติ, การมอบโล่เกียรติยศ รวมถึงงานเลี้ยงอำลา เป็นต้น

สำหรับในระดับกองทัพบกจะจัด “พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบกประจำปี 2563 ” ในวันที่ 23 ก.ย.ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดย พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เป็นประธาน ที่กองบัญชาการกองทัพบก กทม. ประกอบด้วย กองทหารเกียรติยศ, การถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5, กิจกรรมของนักเรียนนายร้อย บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ, ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีเทิดเกียรติ ในหอประชุมกิตติขจร

ซึ่งในปีนี้มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเหล่าทหารบกเกษียณอายุราชการ อาทิ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) , พล.อ.อนุชิต อินทรทัต จเรทั่วไป, พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.), พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก เป็นต้น

สำหรับพิธีเทิดเกียรติของเหล่าสายวิทยาการมีกำหนดดังนี้

วันที่ 18 ก.ย.เวลา 10.00 น. -13.00 น. เหล่าทหารปืนใหญ่ ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี

วันที่ 18 ก.ยเวลา 08.00 น.-13.00 น.เหล่าทหารสรรพาวุธ ณ กรมสรรพาวุธทหารบก กทม.

วันที่ 18 ก.ย.เวลา 09.00 น.-13.00 น.เหล่าทหารช่าง ณ กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี

วันที่ 24 ก.ย.2563 เวลา 10.00 น.-13.30 น. เหล่าทหารราบ ณ ศูนย์การทหารราบ จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 25 ก.ย. เวลา 09.30 น.-13.00 น. เหล่าทหารสื่อสาร ณ กรมการทหารสื่อสาร กทม.

วันที่ 25 ก.ย. เวลา 09.00 น.-13.00 น. เหล่าทหารแพทย์ ณ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กทม.

วันที่ 25 ก.ย. เวลา 08.00 น.-13.30 น. เหล่าทหารพลาธิการ ณ กรมพลาธิการทหารบก จ.นนทบุรี

ทั้งนี้กองทัพบกเชื่อมั่นว่าผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว จะยังคงเป็นบุคคลที่มีคุณค่า สามารถนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการรับราชการไปสร้างประโยชน์ต่อสังคมและบ้านเมืองโดยรวม รวมทั้งการดำรงตนเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการซ้อมสวนสนามเทิดเกียรติ ทางกองทัพบกจัดขึ้น 2 วันในวันที่ 15 ก.ย. และซ้อมใหญ่ในวันที่ 18 ก.ย. และการเทิดเกีรยรติในปีนี้ถือเป็นครั้งแรก ที่จัดที่ บก.ทบ. เพราะเป็นที่ตั้ง ร.ร.นายร้อย จปร. เดิม แทนการจัดงานที่ ร.ร.นายร้อย จปร. จ.นครนายก ในวันที่ 23ก.ย.นี้

บทความก่อนหน้านี้“บิ๊กแป๊ะ” เซ็นคำสั่งให้ 11 นายพล บช.ไซเบอร์ รักษาราชการแทนตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
บทความถัดไปจริงตนาการ : 11 เดือนก่อน “โตเกียว 2020” ยังไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์