วันนี้ฝ่ายค้านชำแหละงบ64วาระ2จองกฐิน”กห.-คค.”-ไอลอว์”ยื่น7หมื่นชื่อแก้รธน.ฉบับปชช.

วันนี้ฝ่ายค้านชำแหละงบ64วาระ2จองกฐิน”กห.-คค.”-ไอลอว์”ยื่น7หมื่นชื่อแก้รธน.ฉบับประชาชน

วันที่ 16 กันยายน สภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 วาระ 2 และ 3 ฝ่ายค้านสงวนคำแปณญัตติจองกฐินเตรียมชำแหละยิบงบประมาณกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย(พท.ป ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 วาระ 2 และวาระ 3 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายนนี้ว่า ยังมีหลายประเด็นที่ ส.ส.สงวนคำแปรญัตติไว้ และยังติดใจอยู่ เพราะการปรับแก้ของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ64 นั้นยังไม่สอดคล้องกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหม ที่แม้จะตัดงบเรือดำน้ำออกไปแล้ว แต่ยังมีงบประมาณส่วนอื่นที่ยังสามารถตัดออกได้อีก รวมถึงงบของกระทรวงคมนาคม ที่เน้นแต่การสร้างถนนต่างๆ แต่ถูกปรับลดงบประมาณน้อย

นายสุทินกล่าวว่า นอกจากนี้ฝ่ายค้านยังกังวลต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ที่ตั้งไว้ 2,700,000 ล้านบาท ว่าจะเป็นไปได้ตามเป้าหมายหรือไม่ และจะมีการกู้อีกหรือไม่ เพราะในปีที่ผ่านมา รัฐบาลก็มีการกู้เพื่อชดเชยเงินขาดดุล และในปีนี้ก็ยังมีการกู้เพื่อแก้วิกฤตโควิด-19 อีก รวมทั้งจะสอบถามความชัดเจนถึงงบสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ หลังปรากฏข่าวว่างบไม่พอด้วย

นายสุทินกล่าวต่อว่า ส่วนทิศทางการลงมติในวาระที่ 3 จะเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายหรือไม่ จะต้องรอฟังการอภิปรายในวาระ 2 ก่อน ซึ่งฝ่ายค้านจะนัดหารือกันในวันสุดท้ายของการอภิปราย เพื่อประมวลผลกำหนดทิศทางการลงมติว่าจะรับหรือไม่รับ หรือจะงดออกเสียง

วันที่ 16 กันยายนนี้เช่นกัน ที่โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ “ไอลอว์” ที่เปิดแคมเปญให้ประชาชนร่วมลงชื่อเพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนต่อสภา ซึ่งล่าสุดมี 70,276 รายชื่อ จะเดินทางไปรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือแจ้งต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้นำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเข้าพิจารณาร่วมกับร่างของฝ่ายค้าน และร่างของรัฐบาลด้วย โดยจะนำรายชื่อทั้งหมดส่งสภาอีกครั้งในวันที่ 22 กันยายนนี้ เพราะจะมีการเปิดให้ลงชื่ออีกครั้งในการชุมนุมใหญ่วันที่ 19 กันยายนนี้

ทั้งนี้ ไอลอว์จัดกิจกรรม “เข้าชื่อ 5 หมื่นชื่อ ร่วมรื้อ ร่วมสร้าง ร่างรัฐธรรมนูญ” มีหลักสำคัญได้แก่ นายกฯต้องเป็น ส.ส., ส.ว.ต้องมาจากการเลือกตั้ง, แก้กระบวนการสรรหาคนในองค์กรอิสระ, ปลดล็อกกลไกรัฐธรรมนูญ และมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง 200 คน ต้องจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จใน 360วันนับแต่มีส.ส.ร.

บทความก่อนหน้านี้สสว. มอบรางวัลสุดยอด COOP SELECT 4.0 ต่อยอดผลสำเร็จการพัฒนาสหกรณ์ในทุกมิติ
บทความถัดไปWTO ชี้สหรัฐขึ้นภาษีสินค้าจีนไม่สอดคล้องกฎหมายการค้า