ครม.เห็นชอบ 9 ด้าน ท่าทีไทยต่อการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

ครม.เห็นชอบ 9 ด้าน ท่าทีไทยต่อการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างท่าทีไทยสำหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 75 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีการจัดประชุมระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2563 โดยมีคณะผู้แทนไทยถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นตัวแทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ท่าทีไทยของประเทศไทยแบ่งเป็น 9 หมวด คือ หมวด A การส่งเสริมการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตามข้อมติของ UNGA ไทยให้ความสำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสนับสนุนแหล่งพลังงานใหม่และพลังงานหมุนเวียน การจัดการภัยพิบัติ และการรับมือกับการระบาดของโควิด-19

น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า หมวด B การรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ไทยเน้นย้ำบทบาทการปฏิบัติการการรักษาสันติภาพทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลางและปาเลสไตน์ หมวด C การพัฒนาทวีปแอฟริกา เน้นการส่งเสริมพัฒนาในสาขาที่ไทยมีศักยภาพและมีวิทยาการที่เหมาะสม หมวด D สิทธิมนุษชน​ ไทยให้ความสำคัญกับรายงานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง UN การคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก

น.ส.รัชดา กล่าวต่ออีกว่า หมวด E การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ไทยสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเป็นกรณีพิเศษ โดยแสดงความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการประสานงานให้ความช่วยเหลือในภูมิภาค หมวด F การส่งเสริมความยุติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ ไทยให้ความสำคัญกับเรื่องมหาสมุทรและกฎหมายทะเล การประมงอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย รวมถึงการส่งเสริมหลักนิติธรรมและขอบเขตการบังคับใช้หลักเขตอำนาจสากล หมวด G การลดอาวุธ ไทยสนับสนุนประเด็นการลดและขจัดอาวุธนิวเคลียร์

น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า หมวด H การควบคุมสารเสพติด การป้องกันอาชญากรรม และการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมสารเสพติดระหว่างประเทศ การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา และมาตรการขจัดการก่อการร้ายสากล และหมวดการบริหารจัดการอื่นๆ ไทยเน้นบทบาทด้านสาธารณสุข เรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

บทความก่อนหน้านี้‘สันติ’ ควง ‘นฤมล’ ตอบกระแสข่าวปรับครม. ปัดขึ้นอยู่กับนายกฯ
บทความถัดไปบิ๊กตู่ ยัน จ่ายเบี้ยยังชีพทัน 22 ก.ย. ฉุนชี้หน้าสื่อ ใครบอกรัฐบาลตูดขาด!