แย้มวาระลับ ศบศ. เคาะวิธีแจกเงิน 3 พัน เปิดประเทศรับนักธุรกิจ

วาระลับ ศบศ. เคาะวิธีแจกเงิน 3 พัน พิจารณาเปิดประเทศรับนักธุรกิจ ส่งเสริมอสังหาให้ต่างชาติซื้อคอนโดพ่วงอีลิทการ์ด

วันที่ 15 กันยายน 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเรียกประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบศ. ครั้งที่ 3

โดยมีวาระพิจารณาความคืบหน้า การดำเนินมาตรการด้านเศรษฐกิจ นำเสนอโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแนวทางการเปิดประเทศเพื่อรับนักธุรกิจของประเทศต่าง ๆ

ที่ประชุมจะพิจารณา รายละเอียด วิธีการแจกเงิน 3 พันบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือ “โครงการคนละครึ่ง” นำเสนอโดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

รวมทั้งพิจารณา มาตรการส่งเสริมการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมร่วมกับ บัตรไทยแลนต์อีลิท เพื่อดึงดูดนักธุรกิจและนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาประเทศไทย ตามข้อเสนอของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ จะพิจารณา ข้อเสนอแนะการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาการให้สินเชื่อสินค้า (Credit term) ในประเทศไทย ตามข้อเสนอโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วย

บทความก่อนหน้านี้การ์ตูนโกหน่อง/เมื่อเด็กๆ เห็นช้างตัวเท่ามด
บทความถัดไปพบสัญญาณสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์ ลุ้นกลางเมฆหมอกร้อนระอุ